Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Kolejne Święto Komisji Edukacji Narodowej już za nami. W tym roku postanowiliśmy świętować je na wesoło i z przymrużeniem oka. Dziewczęta zaprezentowały scenki z życia szkoły, widziane zarówno ze strony nauczycieli jak i samych uczniów, a nawet osób postronnych. Nie obyło się bez małych zawirowań i potknięć, ale to wszystko zgodnie ze scenariuszem?Przedstawienie teatralno - muzyczne zakończyło się piosenką oraz życzeniami skierowanymi w stronę nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, i innych pracowników naszego Ośrodka. Oczywiście nie mogło zabraknąć kwiatów - symboli wdzięczności za trud i codzienną pracę. Na zakończenie pani dyrektor, Agnieszka Ankurowska, podziękowała za występ, dotychczasową pracę oraz życzyła wszystkim sukcesów w życiu zawodowym jak i osobistym. My również dołączamy się do życzeń.

„..Właściwie w więzieniu może znaleźć się każdy, nie tylko tzw. Patologia czy ludzie z marginesu. Wystarczy popełnić jeden błąd i już jest się w innym świecie….”

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego przypadający 10 października to dzień, w którym szczególną uwagę kierujemy na dbanie o zdrowie i psychiczne i edukowanie w tym temacie. Zdrowie psychiczne jest stanem, dzięki któremu człowiek może w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, jest zdolny do produktywnej pracy, realizuje swoje potrzeby, a ponadto radzi sobie z różnymi sytuacjami. Należy mieć świadomość, że prawidłowa kondycja psychiki nierozerwalnie związana jest ze stylem życia i stanem organizmu. Wychowanki przygotowały kilka wskazówek jak wspierać nasz dobrostan psychiczny na co dzień nie tylko od święta.

Wczorajszy dzień głęboko zapisze się w naszej pamięci. 6 października 2022 roku obchodziliśmy 10 – lecie istnienia naszego Ośrodka - Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy.
Uroczystość rozpoczęliśmy Mszą świętą, którą celebrowali: ks. Julian Sobczyk - proboszcz Parafii pw. św. Stanisława bp. oraz ks. Dariusz Frydrych – wizytator Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej. Wszystkich zgromadzonych w imieniu Dyrekcji powitał konferansjer Pan Wojciech Szymański. Następnie Dyrektor Pani Agnieszka Ankurowska oraz Wicedyrektor Pani Helena Solecka przedstawiły historię naszej placówki oraz podkreśliły pozytywny rozwój ośrodka w duchu zaufania i współpracy.

W dniu dzisiejszym 26.09.2022 roku nasz ośrodek  odwiedziła już po raz kolejny przedstawicielka  Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu Pani mł. asp. Karolina Krawczyk, która przeprowadziła spotkanie profilaktyczne z naszymi wychowankami. Tematem prelekcji była odpowiedzialność prawna osób nieletnich. Funkcjonariuszka policji wyjaśniła kim jest osoba nieletnia, jaka jest różnica między przestępstwem a wykroczeniem, jakie czyny karalne popełniane są najczęściej przez nieletnich oraz w jakich sytuacjach wszczyna się przeciwko młodym ludziom postępowanie o demoralizację. Dziewczęta kolejny raz usłyszały, że z chwilą ukończenia 13 roku życia stajemy się odpowiedzialne za swoje czyny.  Wychowanki dowiedziały się, jakie zagrożenia oraz konsekwencje prawne niosą ze sobą nieprzemyślane działania. Mamy nadzieję, że spotkania profilaktyczne w dużym stopniu przyczynią się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i niebezpiecznych wśród naszych wychowanek, a przekazywana wiedza na temat odpowiedzialności za swoje czyny może stanowić impuls do kształtowania postawy moralnej i społecznej młodych dziewcząt.

23.09.2022 roku Szkolne Koło PTSM rozpoczęło kolejny rok szkolny włączając się w imprezę krajoznawczo-turystyczną zgodnie z kalendarzem na rok 2022/2023 ZOM PTSM „Ziemi Radomskiej". Był to XXIX Rajd Skórzanych „Wędrówka z Pedagogiem” na trasie Sucha – Motorzyny - Zwoleń.
Celem rajdu była: popularyzacja turystyki pieszej i krajoznawstwa regionu radomskiego, integracja środowisk SK PTSM wśród młodzieży, upowszechnienie zdrowego i kulturalnego sposobu spędzania czasu wolnego, kształtowanie nawyków samodzielnego zdobywania wiedzy.