Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • MOW Wierzbica

Wychodząc naprzeciw współczesnym problemom prowadzimy warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas ósmych, klas pierwszych szkoły średniej oraz rodziców.


Ubóstwo menstruacyjne dotyczy nawet 500 tysięcy menstruujących osób w Polsce. Według WHO i UNICEF-u – 500 milionów osób na całym świecie. Ubóstwo menstruacyjne to brak dostępu lub ograniczony dostęp do środków higieny osobistej potrzebnych podczas okresu. Wynika zarówno z braku środków finansowych, jak i braku dostępności do tych środków. W Polsce 21% uczennic jest zmuszonych wyjść z zajęć szkolnych z powodu braku podpaski, a 10% w ogóle nie wychodzi z tego powodu domu. 42% rodzin nie rozmawia w domu o miesiączce, 43% nastolatek unika tematu okresu z ojcem.

Nasz ośrodek we współpracy z Parafią Rzymskokatolicką św. Stanisława Bpa i M. w ramach funkcjonowania Świetlicy środowiskowej BETANIA w Wierzbicy realizować będzie od IV 2021 roku do XI 2021 roku projekt edukacyjno-profilaktyczny. Projekt jest realizowany w ramach zadania publicznego „Wspieranie i promowanie działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka”, został wybrany w konkursie ofert przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Radomiu. Oferta jest możliwością poszerzenia działań edukacyjno - profilaktycznych realizowanych przez nas w poprzednich latach. Obejmują one dodatkowe zajęcia: warsztatowe, rozwojowe i opiekuńczo – wychowawcze.

  Program Profilaktyka HIV/AIDS jest w naszym ośrodku realizowany corocznie we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Radomiu. Celem tego programu jest; podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS oraz zmiany postaw, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za własne zdrowie i życie, rozwijanie u uczniów zainteresowań problemem HIV/AIDS, kształtowanie postawy akceptacji wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS. Proponowana tematyka wynika z  realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.


Program ma na celu zwiększenie świadomości dotyczącej profilaktyki nowotworów skóry, przekazanie wiedzy na temat czynników ryzyka zachorowania na czerniaka, uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki w tym zakresie, uświadomienie wartości odpowiednich zachowań zdrowotnych i postaw. Przeprowadzone zajęcia z wychowankami pozwalają im poznać złote zasady profilaktyki czerniaka, zdobyć umiejętność przeprowadzenia samobadania skóry czy też różnicowania zmian podejrzanych o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami na podstawie zasady ABCDE.

W roku szkolnym 2020/2021 grupa wychowanek brała udział w w/w programie prowadzonym przez Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN w Radomiu.
Jest to program wczesnej interwencji skierowany do osób w wieku 13-19 lat, które eksperymentują lub używają szkodliwie substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol, tzw. dopalacze) i doświadczają związanych z tym problemów. Program nie jest przeznaczony dla osób używających heroiny lub uzależnionych od narkotyków.

Program przeznaczony dla osób używających narkotyków i tzw. dopalaczy w sposób okazjonalny lub problemowy rodzice i opiekunowie, dla osób zagrożonych rozwojem problemów wynikających z używania substancji psychoaktywnych, w związku z uwarunkowaniami biologicznymi, psychologicznymi czy społecznymi, dla członków rodzin wyżej wymienionych osób.
Działania podejmowane w ramach w/w programu to: poradnictwo rodzinne dotyczące zgłaszanego problemu, interwencje kryzysowe, zajęcia edukacyjno-informacyjne, warsztaty umiejętności psychospołecznych, warsztaty krótkiej interwencji, porady prawne.

Nieprzerwanie, od roku szkolnego 2017/2018, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy trwa zbiórka nakrętek. Ten niewielki przedmiot bowiem, konsekwentnie zbierany, może wiele zdziałać. Jedna nakrętka na pozór nic nie znaczy, ale liczy się efekt skali. W skupie tona nakrętek kosztuje 800 zł. Taka kwota wystarczy już, żeby na przykład ufundować stypendium dla jednego z podopiecznych fundacji czy wykonać remont w mieszkaniu chorego chłopca.