Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • MOW Wierzbica

„ Bądźmy poszukiwaczami autorytetu” to kampania profilaktyczno-edukacyjna realizowana w MOW w roku szkolnym 2018/2019, stworzona  przez Fundację Wspomagającą Wychowanie Archezja. Kampania skierowana jest do uczniów klas IV – VIII, ich rodziców i nauczycieli. Generalna idea kampanii to odbudowanie i wzmocnienie w naszym społeczeństwie autorytetu rodzica i nauczyciela a jej realizacja zakłada przeprowadzenie działań w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, szczególnie antyspołecznych i przestępczych, we wszystkich szkołach podstawowych w Polsce.

Myl Pozytywnie

"Myślę pozytywnie" to program kompleksowego wsparcia dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w profilaktyce zdrowia psychicznego oraz upowszechniania wiedzy na jego temat. Projekt zakłada kontynuację działań podjętych przez Fundację w ramach Narodowego Programu Zdrowia w roku 2016 i kontynuowanych ze środków własnych w roku 2017.

Myślę pozytywnie

 

Innowacja pedagogiczna z zajęć sportowych – karate tradycyjne
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy
rok szkolny 2017/2018

     W roku szkolnym 2017/2018 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy przystąpił do programu ZBIERAJ BATERIE!
     Jest to długofalowy, ogólnopolski program edukacyjny dla szkół na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii i akumulatorów. Ze względu na znaczenie edukacji ekologicznej we współczesnym świecie, program inicjuje szereg wartościowych działań, mających na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z wybranymi problemami z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

     W roku szkolnym 2017/2018 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy włączył się w zbiórkę nakrętek. Ten niewielki przedmiot bowiem, konsekwentnie zbierany, może wiele zdziałać. Jedna nakrętka na pozór nic nie znaczy, ale liczy się efekt skali. W skupie tona nakrętek kosztuje 800 zł. Taka kwota wystarczy już, żeby na przykład ufundować stypendium dla jednego z podopiecznych fundacji czy wykonać remont w mieszkaniu chorego chłopca.

1.    Tytuł innowacji:

„Angielski nie musi być nudny- quizy, turnieje wiedzy i gry towarzyskie
na lekcjach języka angielskiego”.
2.    Rodzaj innowacji:
Metodyczna
3.    Adresaci:
Cała populacja uczniowska Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy- klasa III gimnazjum, klasa I szkoły branżowej, klasa II i III  Zasadniczej Szkoły Zawodowej

zwr1

2

Program profilaktyczny - „ARS, czyli jak dbać o miłość?” realizowany jest w naszej placówce we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno -Epidemiologiczną w Radomiu Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.