Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • MOW Wierzbica

Główną ideą kontynuowania współpracy z Domem Pomocy Społecznej w Wierzbicy jest integrowanie wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego ze środowiskiem lokalnym, a jednocześnie rozbudzanie w nich tolerancji i chęci niesienia pomocy ludziom niepełnosprawnym oraz wrażliwości wobec ludzkich ułomności.

Nasza placówka nawiązała również współpracę z warszawską fundacją "Po Drugie". Organizacja ta pomaga i wspiera młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym, patologią i bezradnością. Głównym celem podjętej współpracy jest angażowanie naszych podopiecznych w różnego rodzaju akcje społeczne organizowane przez fundację. Dzięki tej kooperacji mogliśmy wziąć udział w pikniku profilaktycznym, który okazał się dla nas wspaniałą przygodą. Za przygotowanie stoiska pod hasłem "PATRZ, KOMU UFASZ" zdobyliśmy nagrodę główną, czyli rejs katamaranem z kapitanem R. Paszkem. Wychowanki chętnie angażują się w tego typu akcje, więc współpraca z fundacją na pewno będzie owocna i przyczyni się do budowania właściwych postaw społecznych wśród naszych podopiecznych.

Współpraca z fundacją odbywa się pod opieką p. Angeliki Stanik.

„Pasja nadaje sens każdemu życiu i pcha ku spełnieniu…” Nie można uczciwie mówić o wychowaniu, gdy nie zostawia się w nim miejsca na rozwijanie zainteresowań, pasji. Dlatego też nasze wychowanki, dzięki współpracy nawiązanej z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wierzbicy, wspaniałomyślności dyrektora GOK p. Sławomira Kucharczyka, a także przy nieocenionym wsparciu instruktora p. Tomasza Zakrzewskiego mogą rozwijać swoje talenty wokalne.

Nad współpracą z GOK czuwają opiekunki utworzonego w MOW koła artystyczno – tanecznego: p. Martyna Jamka, p. Aleksandra Skuza, p. Marta Czyż oraz p. Agnieszka Ankurowska.

Współpraca Kowali polega na promowaniu naszego Ośrodka poprzez działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu w poza lokalnym środowisku. Takim przedsięwzięciem był wyjazd do Kowali, gdzie wolontariuszki zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i poetyckie dla kobiet z „Klubu Babek”.

Niniejsza współpraca polega na kontaktach między wychowankami, nauczycielami, udziale w imprezach sportowych organizowanych na terenie placówki.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy nawiązał współpracę z Publicznym Gimnazjum im. Jana Chrapka. Gimnazjum zaprosiło nas do wzięcia udziału w konkursach pt. „Nałogom stop” oraz „Najpiękniejsze szlaki turystyczne w naszym regionie”. Z wielką przyjemnością przyjęliśmy zaproszenie do rywalizacji, a pomysłom nie ma końca.

Skąd pomysł na czytanie bajek dzieciom w przedszkolu??? Znana jest nam wszystkim akcja „Cała Polska czyta dzieciom”; zajmują się tym aktorzy, pisarze, piosenkarze, dziennikarze, osoby znane i lubiane. Dlaczego więc i nasze wychowanki nie mogłyby poczytać dzieciom z pobliskiego przedszkola?

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy współpracuje również z Publiczną Szkołą Podstawową. W ramach naszej współpracy pomagamy podczas prowadzonych zajęć lekcyjnych oraz w zajęciach na świetlicy, poprzez czytanie młodszym dzieciom książek, pomoc w odrabianiu lekcji, organizowanie zabaw itp. Nasze wychowanki bardzo chętnie angażują się w tego rodzaju akcje. Starają się pomóc najlepiej jak mogą i czerpią z tego wielka przyjemność.