Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

CISZĄ CMENTARNĄ UKOŁYSANI
Z DALA OD ŻYCIA I ZNOJU
DOBIWSZY WRESZCIE CICHEJ PRZYSTANI
ODPOCZYWAJĄ W POKOJU.


     W ramach realizowanej innowacji pedagogicznej „Drogowskaz” czyli słów kilka o świadomym życiu miesiąc październik poświęcony został  tematyce związanej z paleniem papierosów. Przeprowadzone zostały zajęcia warsztatowe z wychowankami na ten temat, przygotowano gazetkę informacyjną, dziewczęta wyposażone zostały w materiały informacyjne,  jak również wzięły udział w  konkursie plastyczno-manualnym „Anty nikotynowy”.        

     W bieżącym roku szkolnym (30.10.2020 roku) po raz kolejny przystąpiliśmy w ramach współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Radomiu do realizacji programu edukacyjnego „Zdrowe piersi są Ok”.
     Główne cele programu to: kształtowanie wśród uczennic nawyku pielęgnacji piersi i dbania o nie; budowanie świadomości dotyczącej dbania o zdrowe piersi wśród uczennic oraz wśród osób z ich najbliższego otoczenia.

„Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą…”.
Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz”

Po raz kolejny odbył się w naszym ośrodku w dniu 22.10.2020 roku „Konkurs wiedzy o Savoir Vivre. Obycie umila życie”.

W dniu 14.10 obchodzimy Święto Komisji Edukacji Narodowej. Również i nasze wychowanki, wcielając się w role nauczycieli, opowiedziały o trudach i mozołach pracy związanej z edukacją. W humorystyczny sposób zaprezentowały sekrety pokoju nauczycielskiego, wykazując się przy tym kunsztem aktorskim i wokalnym. W podziękowaniu za pracę każdy pracownik oświaty otrzymał symboliczną różę. Na zakończenie Pani dyrektor, Agnieszka Ankurowska, odczytała list od Pana Ministra Edukacji oraz złożyła życzenia z okazji Dnia Nauczyciela.

W ramach obchodów Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia 5 października odbył się w naszej szkole konkurs mający na celu sprawdzenie znajomości tabliczki mnożenia przez uczniów.

    Dnia 2 października  grupa wychowanek włączyła się w imprezę zorganizowaną przez SK PTSM - Rajd Skórzanych – „Wędrówka z Pedagogiem” który co roku jest organizowany przez szkolne koło PTSM przy Zespole Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług. Celem imprezy jest popularyzacja pieszej turystyki oraz krajoznawstwa, integracja środowisk szkolnych klubów Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, poznawanie walorów turystycznych Ziemi Radomskiej oraz upowszechnianie zdrowego i kulturalnego sposobu spędzania czasu. Po raz kolejny rajd przyciągnął wielu młodych chętnych jak się okazuje do obcowania na łonie natury oraz spędzania czasu wraz z rówieśnikami. Pomimo, iż tym razem pogoda nam nie dopisała, całą trasę padał deszcz, podczas rajdu panowała miła i serdeczna atmosfera. Kondycja też nie zawiodła.

     W ramach realizowanej innowacji pedagogicznej „Drogowskaz” czyli słów kilka o świadomym życiu został przeprowadzony konkurs plastyczny „Anty alkoholowy”. Celem konkursu było uświadomienie wychowankom zagrożeń ze stosowania tej substancji psychoaktywnej, propagowanie profilaktyki uzależnień od alkoholu wśród młodzieży, oraz życia bez nałogów, jak również rozwijanie kreatywności i wyobraźni naszych dziewcząt. Wszystkie prace zostały nagrodzone. Gratulujemy, dziękujemy za zaangażowanie oraz zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach plastycznych .