• MOW Wierzbica

ZASADY KIEROWANIA DO OŚRODKA

Wychowanki  do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego są przyjmowane  wyłącznie na mocy postanowień sądowych.

Procedura kierowania i umieszczania w MOW:

Procedurę kierowania określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie komisji do spraw kierowania nieletnich do młodzieżowego ośrodka wychowawczego oraz trybu kierowania, przenoszenia i zwalniania nieletnich z młodzieżowych ośrodków wychowawczych.
 
Postanowienie o umieszczeniu w młodzieżowym ośrodku wychowawczym wydaje sąd rodzinny. Potem, na tej podstawie, Komisja do spraw kierowania nieletnich do młodzieżowego ośrodka wychowawczego, przyjmowania, przenoszenia i zwalniania nieletnich z młodzieżowych ośrodków wychowawczych w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie wydaje skierowanie do konkretnej placówki.

Rodzice/opiekunowie prawni/dom dziecka lub inna instytucja, w której przebywa nieletnia otrzymują jednocześnie informacje o konieczności stawiennictwa w MOW.  Wychowanka dowożona jest do MOW przez rodziców/opiekunów prawnych/dom dziecka. W innym wypadku zostanie dowieziona przez Policję. Wychowanka może być dowieziona do Ośrodka po przesłaniu kompletnych i aktualnych dokumentów. Prosimy przed dowiezieniem nieletniej o ustalenie terminu doprowadzenia. Informacje  dla rodziców znajdują się na stronie internetowej. Przyjmowanie nieletnich do Ośrodka odbywa się całodobowo.

Komisja ds. kierowania nieletnich do MOW
tel. 22 23 90 740    email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Adres: Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

Jeżeli chcą Państwo skierować córkę do naszej placówki pomagamy w  załatwieniu formalności. W celu uzyskania informacji na temat skierowania wychowanek do naszej placówki prosimy o kontakt:
z Dyrektorem Ośrodka Panią mgr Agnieszką Ankurowską
z Wicedyrektorem Ośrodka Panią mgr Heleną Solecką
tel. (48) 618 31 74 w godzinach 8.00 – 16.00.

 Dokumentacja przyjmowanych dziewcząt powinna zawierać:
a.   orzeczenie (postanowienie) sądu rodzinnego o umieszczeniu nieletniego w ośrodku
b.   kserokopię wywiadu środowiskowego sporządzonego przez kuratora sadowego
c.   kopię opinii rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego, innej specjalistycznej placówki, biegłego lub biegłych;
d.   skrócony odpis aktu urodzenia
e.   potwierdzenie stałego zameldowania
f.   orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (jeżeli zostało wydane )
g.   ostatnie świadectwo szkolne
h.   karta zdrowia ucznia
i.   karta szczepień
j.   potwierdzenie ubezpieczenia w ZUS dot. składek zdrowotnych
k.   2 aktualne zdjęcia
l. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie (kandydaci do Branżowej Szkoły I Stopnia).
W przypadku braków w  dokumentacji Ośrodek zwraca się do odpowiednich instytucji o ich uzupełnienie.

     Nową wychowankę przyjmuje wychowawca grupy wychowawczej lub pracownik pedagogiczny upoważniony przez Dyrektora zgodnie z procedurą przyjęcia wychowanki zawartą w regulaminie wewnętrznym. Zapoznanie się z prawami, obowiązkami i zasadami pobytu w Ośrodku, wychowanka potwierdza własnoręcznym podpisem. Wychowanka kierowana jest do grupy wychowawczej z jednoczesnym wyznaczeniem wychowawcy prowadzącego, który będzie sprawował indywidualną opiekę.