Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • MOW Wierzbica

 

 

Pracownicy pedagogiczni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy:


- p. o. DYREKTORA
mgr Agnieszka Ankurowska

- WICEDYREKTOR
mgr Helena Solecka

-PEDAGOG
mgr Monika Kufel - Maleta

-PSYCHOLOG
mgr Ewa Batorowicz

-WYCHOWAWCY
mgr Martyna Jamka
mgr Robert Jankowski
mgr Dariusz Jędrzejczak
mgr Magdalena Jędrzejczak
mgr Katarzyna Kurek
mgr Marta Lis
mgr Małgorzata Małek
mgr Anna Rusek
mgr Angelika Stanik
mgr Helena Solecka
mgr Milena Harabin
mgr Alicja Ogrodnik
mgr Wioletta Brodowska-NAUCZYCIELE
Język polski - mgr Anna Chrzanowska - Walas
Język angielski - mgr Izabela Wójcik
Język rosyjski - mgr Izabela Wójcik
Historia - mgr Anna Chrzanowska - Walas, mgr Ilona Zdanek - Sadkowska
Matematyka - mgr Paweł Pękala
Fizyka - mgr Aleksandra Skuza
Geografia - mgr Anna Budzyńska
Biologia - mgr Anna Budzyńska
Chemia - mgr Bożena Pietras
Doradztwo zawodowe - mgr Teresa Stępień
Informatyka - mgr Bożena Pietras
Podstawy przedsiębiorczości - mgr Teresa Stępień
Język angielski zawodowy - mgr Izabela Wójcik
Podstawy fryzjerstwa - mgr Łukasz Rusinowski
Techniki fryzjerskie - mgr Katarzyna Łagowska
Pracownia wykonania i stylizacji fryzur - Justyna Bilska, mgr Łukasz Rusinowski
Zarządzanie salonem fryzjerskim - mgr Łukasz Rusinowski
Religia - mgr Przemysław Kowalski
Edukacja dla bezpieczeństwa - mgr Anna Budzyńska
Wychowanie fizyczne - mgr Michał Komar
Wychowanie do życia w rodzinie - mgr Kamila Kowalska
Wiedza o społeczeństwie - mgr Ilona Zdanek - Sadkowska
Materiałoznawstwo odzieżowe - mgr Elżbieta Skorek
Podstawy projektowania i konstrukcji odzieży - mgr Elżbieta Skorek
Technologia wykonania odzieży - mgr Elżbieta Skorek
Wykonywanie wyrobów odzieżowych - mgr Dorota Stępniewska - Kaca
Usługi krawieckie - Dorota Stępniewska - Kaca
Socjoterapia - mgr Kamila Kowalska
Bibliotekarz - mgr Bożena Pietras

 

Pracownicy administracji:

-KSIĘGOWA
mgr Patrycja Kowalczyk

-SEKRETARZ
mgr Ewelina Nędzi

-POMOC ADMINISTRACYJNA
mgr Justyna Pawłowska

Pracownicy obsługi:

-DOZORCA
Jacek Gronek

-KIEROWCA
Rafał Banaszkiewicz

-KONSERWATOR
Tomasz Brusik

-WOŹNY
Bożena Wiśnios
Anna Słomka

Do pobrania: