Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • MOW Wierzbica

 

 

Pracownicy pedagogiczni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy:


- DYREKTOR
mgr Agnieszka Ankurowska

- WICEDYREKTOR
mgr Helena Solecka

-PEDAGOG
mgr Monika Kufel - Maleta

-PSYCHOLOG
mgr Wiktoria Przybyłowska

-WYCHOWAWCY
mgr Ilona Domańska
mgr Martyna Jamka
mgr Robert Jankowski
mgr Dariusz Jędrzejczak
mgr Magdalena Jędrzejczak
mgr Katarzyna Kurek
mgr Marta Lis
mgr Anna Rusek
mgr Angelika Stanik
mgr Helena Solecka
mgr Milena Harabin
mgr Anna Fura
mgr Krzysztof Cedro
mgr Ewelina Nędzi
mgr Dorota Stępniewska
mgr Małgorzata Kruk-NAUCZYCIELE
Język polski - mgr Anna Chrzanowska - Walas
Język angielski - mgr Izabela Wójcik,
Język rosyjski - mgr Izabela Wójcik,
Historia - mgr Anna Chrzanowska - Walas,
Matematyka - mgr Elwira Borkowska
Fizyka - mgr Arleta Łyżwa
Geografia - mgr Anna Budzyńska
Biologia - mgr Anna Budzyńska
Chemia - mgr Bożena Pietras
Doradztwo zawodowe - mgr Teresa Stępień
Informatyka - mgr Bożena Pietras
Biznes i zarządzanie- mgr Teresa Stępień
Język angielski zawodowy - mgr Izabela Wójcik
Religia - mgr Przemysław Kowalski
Edukacja dla bezpieczeństwa - mgr Anna Budzyńska
Wychowanie fizyczne - mgr Beata Tarka, mgr Kamila Kołtun
Wychowanie do życia w rodzinie - mgr Kamila Kołtun
Wiedza o społeczeństwie - mgr Ilona Zdanek - Sadkowska
Socjoterapia - mgr Kamila Kołtun, mgr Beata Tarka, mgr Przemysław Kowalski
Podstawy fryzjerstwa -mgr Katarzyna Łagowska
Techniki fryzjerskie - mgr Katarzyna Łagowska
Pracownia wykonania i stylizacji fryzur - mgr Katarzyna Łagowska, mgr Justyna Bilska
Zarządzanie salonem fryzjerskim - mgr Katarzyna Łagowska
Przygotowanie i wydawanie dań- mgr Agata Kutyła, mgr Katarzyna Żelazny
Wyposażenie zakładów gastronomicznych - mgr Katarzyna Żelazny
Technologia gastronomiczna - mgr Katarzyna Żelazny
Bibliotekarz - mgr Kamila Kołtun, mgr Anna Chrzanowska Walas, mgr Bożena Pietras

Pracownicy administracji:

- GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Patrycja Kowalczyk

- SEKRETARZ
mgr Dominika Gryz
mgr Renata Wosztyl

- POMOC ADMINISTRACYJNA
mgr Justyna Pawłowska

Pracownicy obsługi:

- DOZORCA
Jerzy Kurek

- KIEROWCA
Andrzej Piszczek

- KONSERWATOR
Tomasz Brusik

- STARSZY WOŹNY
Anna Słomka
Ewa Kudła

- PIELĘGNIARKA
Ewa Ziółko

Do pobrania: