• MOW Wierzbica


Jesteśmy placówką o charakterze resocjalizacyjnym, przeznaczoną dla dziewcząt niedostosowanych społecznie, wymagających specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy jest placówką opieki całodobowej. Prowadzona jest tu działalność w ciągu całego roku kalendarzowego, we wszystkie dni tygodnia.

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy może przebywać 48 wychowanek w wieku 13-18 lat. Jest to jedyny taki ośrodek w powiecie.


Podczas pobytu w Ośrodku podopieczne uczą się norm, zasad współżycia oraz współdziałania, zdobywania umiejętności spędzania czasu wolnego, a także zdobywania wiedzy o otaczającym świecie poprzez udział w imprezach kulturalnych i sportowych.

Ośrodek wyposażony jest w  2,3,4-osobowe sypialnie, toalety, kuchnię z jadalnią, siłownię, salę gimnastyczną, sale dydaktyczne, pracownię fryzjerską, pracownię sprzedawcy, pracownię komputerową, bibliotekę, pokój odwiedzin oraz niezbędne pomieszczenia biurowe, administracyjne i socjalne. Placówka dysponuje również busem do transportu wychowanek.

W skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzą:
Internat
Szkoła Podstawowa Specjalna
Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w zawodzie fryzjer
Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w zawodzie kucharz

SERDECZNIE ZAPRASZAMY do zapoznania się z charakterem i specyfiką naszej placówki, dokonaniami i sukcesami naszych podopiecznych.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA