Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • MOW Wierzbica

Jednym z najważniejszych zadań edukacji ekologicznej jest uczenie ekologicznego myślenia, podniesienie kultury ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska. Natomiast bezpośredni kontakt ze środowiskiem uwrażliwia na piękno przyrody, uświadamia, że postawa człowieka wobec środowiska może stać się ważnym instrumentem ochrony zasobów Ziemi.

„W dobrej kuchni nie jest ważne to, co się gotuje, natomiast ważne jest to, czy nam to smakuje. W tym roku szkolnym takie hasło będzie nam towarzyszyć podczas zajęć organizowanych w ramach koła kulinarnego. Opiekunami w\w koła są: p. Milena Harabin, p. Magdalena Jędrzejczak, p. Anna Rusek, p. Anna Fura.

    Prace krawieckie mają duże znaczenie w kontekście kształcącym, wychowawczym  i praktycznym. Doskonalą koordynację wzrokowo - ruchową, uczą precyzji manualnej, wyrabiają smak estetyczny, uczą cierpliwości i wytrwałości, ale przede wszystkim znajdują zastosowanie w życiu. Zasadniczym celem naszych zajęć jest nauczanie dziewcząt posługiwania się narzędziami krawieckimi i umiejętne wykorzystywanie ich do tworzenia prac lub napraw krawieckich.

Koło kosmetyczne działające na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego cieszy się dużą popularnością wśród wychowanek. Opiekunami są: p. Katarzyna Kurek, p. Martyna Jamka, p. Justyna Bilska i p. Wioletta Brodowska. Głównym celem zajęć prowadzonych w ramach koła kosmetycznego jest przyjemne i konstruktywne spędzanie czasu wolnego a także pobudzanie wychowanek do dbania o swoje ciało oraz higienę osobistą. Spotkania pomagają w integracji grupy oraz budowaniu pozytywnych relacji między wychowankami. Dziewczęta chętnie wymieniają się doświadczeniami oraz poszerzają swoją wiedzę na temat kosmetyków czy zabiegów z dziedziny kosmetologii. Pozwala to na rozwijanie umiejętności współpracy i prawidłowej komunikacji w grupie. Program koła kosmetycznego realizowany jest zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami wychowanek.

Teatr od dawna był elementem resocjalizacji bardziej lub mniej docenianym, dziś zdaje się nieodłącznym. Koło teatralne   w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczy w Wierzbicy zostało założone dla dziewcząt, w celu ukazania im jak owocna może być praca ze sztuką.

Koło sportowe działające w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym istnieje od początku funkcjonowania ośrodka i cieszy się dużą popularnością. Opiekunami są: p. Robert Jankowski, p. Kamila Kołtun, p. Dariusz Jędrzejczak, p. Ilona Domańska i p. Krzysztof Cedro. Głównym celem koła sportowego jest wspieranie wszechstronnego rozwoju wychowanek poprzez organizację aktywnego wypoczynku, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych, przyswajanie zasad gry fair play oraz eksponowanie indywidualnych możliwości. Program koła sportowego realizowany jest zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami wychowanek.

Turystyka odgrywa duże znaczenie w rozwoju osobowości młodego człowieka, wychowaniu w duchu patriotyzmu, szacunku do ludzi i środowiska przyrodniczego oraz dóbr kultury i współczesnych wytworów ludzkiej pracy.