Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

„Może się zdarzyć, że urodziłaś się bez skrzy­deł,

ale naj­ważniej­sze, żebyś nie przeszkadzała im wyrosnąć…”

(Coco Chanel)

 

            Pod tym hasłem, a także nową nazwą i nowym logo działa w placówce Szkolny Klub Wolontariatu. „Skrzydła Anioła”, to propozycja naszych dziewcząt i bardzo przypadła wszystkim do gustu.

Sam SKW działa od początku istnienia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy. Dzięki zaangażowaniu wychowawców, Dyrekcji, a przede wszystkim wolontariuszek przez tych kilka lat udało nam się wypracować cele i standardy, które przyczyniły się do nawiązania współpracy z wieloma osobami i różnorodnymi instytucjami, a także wsparcia różnorakich inicjatyw. Niezmiennie SKW przy MOW Wierzbica prowadzi swoją działalność w ścisłej współpracy z działającymi w Ośrodku Szkolnym Kołem Caritas, którego opiekunem niegdyś była p. Helena Solecka, obecnie jest nią p. Małgorzata Małek i  SCMW „Arka”, za które odpowiada p. Martyna Jamka.

Do tej pory koordynatorami SKW były: p. Agnieszka Ankurowska, p. Magdalena Jędrzejczak i p. Helena Solecka. W roku bieżącym 2020/2021 koordynatorem SKW została powołana p. Martyna Jamka.

            Dodatkowo w tym roku szkolnym 2020/2021 dołączyliśmy do Klubu Szkół UNICEF

Wkręćmy się w pomaganie…

dyplom Klub Szkół UNICEF Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy