• Nasza misja

   Jesteśmy placówką o charakterze resocjalizacyjnym, przeznaczoną dla dziewcząt niedostosowanych społecznie.

  Więcej...

 • Wsparcie

  Dziękujemy wszystkim sponsorom oraz instytucjom i osobom wspierającym naszą działalność, które okazując wielkie serce pomagają rozwijać się naszej placówce. Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/wspieraja-nas
 • Media o Nas

  Tu znajdziesz wszystkie informację związane z nami i opublikowane przez media.

  Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/pisza-o-nas

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Koło kulinarne „Razem smakuje wyśmienicie”

     Koło kulinarne „Razem smakuje wyśmienicie” działa zgodnie z opracowanym na początku roku szkolnego planem pracy. Wychowawcy prowadzący koło to: Magdalena Jędrzejczak, Anna Rusek, Angelika Stanik, Anna Prus – Chwastek, Dariusz Jędrzejczak i Michał Komar.


Cele główne:
     Za najważniejszy cel zajęć w ramach koła kulinarnego postawiono sobie zorganizowanie czasu wolnego wychowankom w sposób interesujący i pożyteczny. Równie istotne jest także  rozwijanie zainteresowań i umiejętności kulinarnych dziewcząt, które przygotują je do  właściwego i samodzielnego funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie. Zajęcia w ramach koła kulinarnego mają także za zadanie rozwijać w wychowankachumiejętności współdziałania, podziału obowiązków oraz potrzebę porządkowania stanowiska pracy po zakończonych czynnościach.
Cele szczegółowe:
Udział w zajęciach koła kulinarnego pozwoli wychowancenabyć takie umiejętności jak:

 • zorganizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • wykonanie dekoracji  z różnych dostępnych produktów,
 • zastosowanie wymagania higieniczno- sanitarne, które obowiązują podczas przygotowywania i podawania przystawek, deserów, ciast,
 • określenie warunków i czasu przechowywania przystawek zimnych, deserów, ciast,
 • przyrządzenie przystawki z warzyw, jaj, serów, mięsa, drobiu, ryb,
 • dobranie i przygotowanie sosów do przystawek zimnych i gorących,
 • określenie sposobów podawania przystawek, deserów i ciast,
 • dobranie w sposób właściwy zastawy stołowej do serwowania przystawek, deserów, ciast,
 • ocenienie zgodności wykonania potraw z przepisem,
 • określenie metod i technik sporządzonych potraw,
 • obliczenie zapotrzebowania w produkty i półprodukty do konkretnej potrawy,
 • sporządzenie kalkulacji kosztów wykonanych potraw,
 • ułożenie menu na przyjęcie okolicznościowe,
 • nakrywanie stołów do posiłków codziennych i okolicznościowych,
 • zaplanowanie dekoracji stołów,
 • składanie serwetek różnymi sposobami,
 • zapoznanie z zasadami savoir vivre przy stole.

Zajęcia koła kulinarnego cieszą się dużą popularnością wśród wychowanek i odbywają się co najmniej raz w tygodniu. Efekty pracy dziewcząt uświetniają takie uroczystości jakDzień Chłopaka, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Seniora, Dzień Życzliwości i Pozdrowień, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka czy po prostu popołudnia sobotnio- niedzielne.

Opracowała: Magdalena Jędrzejczak177060