Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

    

W ramach realizowanej innowacji pedagogicznej „Drogowskaz” czyli słów kilka o świadomym życiu i projektu „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” w dniu dzisiejszym propagowaliśmy naszą akcję na terenie gmina Wierzbica. Przygotowane i zgromadzone przez nas plakaty i afisze mówiące o przemocy, jej przeciwdziałaniu rozwieszałyśmy w miejscach publicznych aby zwiększyć zasięg przekazu min. na słupach ogłoszeniowych, przystankach autobusowych, w gminnych instytucjach, placówkach, sklepach. Chcemy w ten sposób swoimi działaniami zwrócić uwagę na problemy dotyczące dzieci z całego świata – krzywda, strach, głód, ból, cierpienie… to wszystko nie powinno mieć miejsca. Materiałami dystrybucyjnymi wsparły nas zaprzyjaźnione  instytucje: La Strada - Fundacja przeciwko handlowi ludźmi i niewolnictwu, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radomiu oraz „Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin Nowe Perspektywy” w Radomiu.