Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.


     W ramach realizowanej innowacji pedagogicznej „Drogowskaz” czyli słów kilka o świadomym życiu miesiąc październik poświęcony został  tematyce związanej z paleniem papierosów. Przeprowadzone zostały zajęcia warsztatowe z wychowankami na ten temat, przygotowano gazetkę informacyjną, dziewczęta wyposażone zostały w materiały informacyjne,  jak również wzięły udział w  konkursie plastyczno-manualnym „Anty nikotynowy”.        

Celem tego przedsięwzięcia było poznanie tematyki uzależnienia, poznanie składników dymu tytoniowego, ich wpływu na organizm człowieka, poznanie skutków zdrowotnych palenia tytoniu, uwrażliwienie dziewcząt na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem, kształtowanie świadomych postaw antynikotynowych, przygotowanie wychowanek do dokonywania świadomych wyborów dotyczących własnego zdrowia.
Wszystkie wykonane prace zostały nagrodzone. Gratulujemy, dziękujemy za zaangażowanie oraz zapraszamy do udziału w kolejnych działaniach innowacyjnych.