Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  Wkrótce również i nasze wychowanki będą podejmowały ważne decyzje w swoim życiu – wybór szkoły, zawodu. Świadome zaplanowanie swojej ścieżki edukacyjnej, zawodowej to długi i niełatwy proces. Młodzi ludzie nie powinni wówczas pozostać z tymi decyzjami sami. Dlatego też w dniu 26.02.2019 roku w naszym ośrodku kierownik pani Maria Majda z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z radomskiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie przeprowadziła zajęcia z wychowankami.


Celem zajęć było zapoznanie dziewcząt ze specyfiką działalności i założeniami Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Istotnym elementem spotkania było wyjaśnienie wychowankom roli doradcy zawodowego w procesie planowania kariery zawodowej. Młodzież staje przed trudną decyzją związaną z wyborem dalszej drogi kształcenia, a co za tym idzie deklaruje edukację w kierunku konkretnego zawodu. Na tym etapie jest wskazane, aby osoba poznała swoje wewnętrzne predyspozycje, ponieważ jest to niezbędne do trafnego wyboru swojej ścieżki zawodowej.
Wychowanki wykonywały testy psychologiczne, które umożliwiają diagnozę preferencji zawodowych, kompetencji społecznych oraz innych czynników psychologicznych, mających znaczny wpływ na prawidłowe wypełnianie czynności zawodowych w przyszłej pracy.
Wychowanki pytały o możliwości wykonywania konkretnych zawodów w obecnych realiach rynku pracy. Wszystkie decyzje dotyczące planowania ścieżki zawodowej i rynku pracy muszą być skonfrontowane z indywidualną sytuacją każdej naszej podopiecznej, co wielokrotnie jest najtrudniejszym zadaniem.
Dziewczęta zostały zapoznane z ofertą świadczonych usług przez placówkę takiego typu i zachęcane do korzystania z bezpłatnych porad.
Składamy serdeczne podziękowania pani Marii Majda z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Radomiu za przeprowadzenie ciekawych zajęć.
Spotkanie zorganizowała p. Monika Kufel-Maleta.