Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.


Celem naszej stałej współpracy z Gminnym Przedszkolem Publicznym w Wierzbicy jest integracja naszych wychowanek ze środowiskiem lokalnym, kształtowanie postaw prospołecznych, uczenie nawiązywania bliskiego kontaktu z drugim człowiekiem. Odwiedzamy naszych małych przyjaciół raz w tygodniu i czytamy im bajki, legendy, opowiadania. Po przeczytaniu bajki z przedszkolakami przeprowadzamy z nimi rozmowę, zadajemy pytania związane z usłyszanym tekstem literackim i nagradzamy odpowiedzi dzieci. Czytanie dziecku rozbudza jego ciekawość świata, zapewnia prawidłowy rozwój emocjonalny, uczy myślenia, rozwija język, wyobraźnię i doskonali pamięć. Dziękujemy za miłe i ciekawe spotkania.

W roku szkolnym 2021/2022 grupa naszych wychowanek bierze udział w w/w programie prowadzonym przez Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN w Radomiu.
Jest to program wczesnej interwencji skierowany do osób w wieku 13-19 lat, które eksperymentują lub używają szkodliwie substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol, tzw. dopalacze) i doświadczają związanych z tym problemów. Program nie jest przeznaczony dla osób używających heroiny lub uzależnionych od narkotyków.

W roku szkolnym 2021/2022 grupa wychowanek bierze udział w Programie profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży oraz rodzin „Własny wybór” prowadzonym przez Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN w Radomiu.
Program jest skierowany do dzieci i młodzieży eksperymentującej z narkotykami lub nowymi substancjami psychoaktywnymi, okazjonalnie ich używającej. W ramach programu wychowanki skorzystają z zajęć edukacyjno-informacyjnych nt. środków psychoaktywnych, warsztatów umiejętności psychospołecznych, grupy rozwoju osobistego.

W tym roku dziewczęta z naszego ośrodka wzięły udział w ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Głównym założeniem projektu jest edukowanie Polaków, wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, krzewienie postawy patriotycznej oraz budowanie wrażliwości społecznej. Dziś publikujemy przedsmak tego, co będzie się działo w najbliższym czasie na lekcjach historii. Stworzenie kartek z życzeniami, podziękowaniami nie było obowiązkowe, ale niektórym dziewczętom pomysł przypadł do gustu, więc takie kartki powstały i u nas. DZIĘKUJEMY Wam nasi bohaterowie za Wasze serca do walki, siłę i wiarę w lepsze jutro, wiarę w wolną Polskę!


Bardzo ciekawą alternatywą na przeprowadzenie „zwykłej” – „niezwykłej” godziny – wychowawczej jest wykorzystanie jednej z istniejących gier. Dzisiaj wychowanki z klasy II F mogły dowiedzieć się kto, jaką rolę zajmuje w społeczności klasowej. Głównym celem gry, „Role społeczne”, jest zapoznanie się z tym, jak widzą nas inni. Wyniki były ciekawe i co dla niektórych, dość zaskakujące. Mieliśmy króla, królową, nie mogło również zabraknąć rycerza. O szczegóły można zapytać same uczestniczki. Po minach dziewcząt śmiało można powiedzieć, że taki rodzaj zajęć jak najbardziej im odpowiadał.

To był zdecydowanie pracowity weekend. Wychowanki dzięki współpracy z Fundacją Po Drugie mogły wziąć udział w projekcie „Ja nie piję 5.0”.

Savoir-vivre – to ogłada, dobre maniery, bon ton, kultura, konwenans towarzyski, kindersztuba. Wyrażenie Savoir-vivre pochodzi z języka francuskiego. Savoir znaczy wiedzieć, za to vivre znaczy po prostu żyć. Stąd savoir-vivre przetłumaczyć można jako sztuka życia, to zbiór zasad dobrego wychowania, dobrych manier, znajomość obowiązujących reguł grzeczności, których należy przestrzegać. Nienaganne formy zachowania oznaczają życzliwość dla ludzi, uprzejmość, tolerancję, opanowanie emocji, Okazując dobre maniery okazujemy szacunek innym ludziom. To właśnie dobre wychowanie czyni z nas kulturalnych ludzi, budzących sympatię i szacunek. Dobre wychowanie w życiu codziennym może nam wiele dać. Ludzie, wokół nas będą przyjaźniej nastawieni, a to z kolei na pewno wpłynie na polepszenie wzajemnych kontaktów.

Szczególny dziś dzień - święto polskiej szkoły, nauczycieli, pracowników obsługi i tych co szkoły prowadzą i nadzorują. I taki charakter miało zaprezentowane przez nasze uczennice przedstawienie.
W formie programu informacyjnego pokazano jak wiele dzieje się w szkole i na czym polega praca nauczycieli. Dużo się działo: było wesoło, ale też wzruszająco. Wychowanki pokazały wiele twarzy i talentów, a wszystko po to, by podziękować swoim nauczycielom za pracę, poświęcenie, serce i miłość.