Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Dnia 10 listopada 2020 roku w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym odbyła się akademia z okazji 102 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wydarzenie to rozpoczęło się od zaśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie dziewczęta przypomniały 123 lata niewoli narodu polskiego i jego dążenia do odzyskania niepodległości. W trakcie uroczystości można było usłyszeć przepiękne utwory muzyczne przy akompaniamencie gitary oraz wiersze o tematyce patriotycznej. Chociaż nas w tamtych czasach nie było, to dzięki zdolnościom artystycznym podopiecznych mogliśmy na chwilę się tam przenieść. Wydarzenie to zakończyło się przemówieniem Pani dyrektor Agnieszki Akurowskiej, która mówiła o potrzebie pielęgnowania pamięci polskiej historii.

„Kreatywna profilaktyka” to hasło wiodące realizowanej innowacji pedagogicznej „Drogowskaz – słów kilka o świadomym życiu”. W ramach jej oddziaływań, a także przy okazji trwających 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci, 10 listopada odbyły się zajęcia profilaktyczne w formie gry planszowej. Dwie niesamowite kobiety p. Irena Dawid-Olczyk – Prezes Fundacji La Strada oraz p. Joanna Garnier – Wiceprezes Fundacji przeprowadziły u nas grę "Szczęściara", w ramach projektu "Learn, think and be safe", a także chętnie dzieliły się swoją wiedzą, doświadczeniem i radą. Mamy nadzieję, że dane nam będzie jeszcze nie raz ze sobą współpracować.


„ Zanim coś osiągniesz,
musisz czegoś od siebie oczekiwać”
- Michael Jordan

    

W ramach realizowanej innowacji pedagogicznej „Drogowskaz” czyli słów kilka o świadomym życiu i projektu „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” w dniu dzisiejszym propagowaliśmy naszą akcję na terenie gmina Wierzbica. Przygotowane i zgromadzone przez nas plakaty i afisze mówiące o przemocy, jej przeciwdziałaniu rozwieszałyśmy w miejscach publicznych aby zwiększyć zasięg przekazu min. na słupach ogłoszeniowych, przystankach autobusowych, w gminnych instytucjach, placówkach, sklepach. Chcemy w ten sposób swoimi działaniami zwrócić uwagę na problemy dotyczące dzieci z całego świata – krzywda, strach, głód, ból, cierpienie… to wszystko nie powinno mieć miejsca. Materiałami dystrybucyjnymi wsparły nas zaprzyjaźnione  instytucje: La Strada - Fundacja przeciwko handlowi ludźmi i niewolnictwu, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radomiu oraz „Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin Nowe Perspektywy” w Radomiu.

Odżywianie się według zbilansowanej diety zarówno pod kątem odżywczym, jak i energetycznym jest niezwykle ważne dla utrzymania dobrego stanu zdrowia i kondycji fizycznej. Pomaga nam czuć się lepiej i faktycznie zapobiega niektórym poważnym chorobom. Zdrowy styl życia łączy zbilansowane odżywianie z aktywnym trybem życia.


    Już od 21 lat na całym świecie  październik obchodzony jest jako Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Celem akcji jest promocja biblioteki szkolnej i jej działań,  propagowanie zainteresowania książką, rozbudzenie i kształtowanie kultury czytelniczej. W tym roku tematem przewodnim święta było hasło:,,Z książką Ci do twarzy”. W MOW odbyły się konkursy pt:,,Biblioteczny labirynt", ,,Zaszyfrowane tytuły książek", ,,Alfabet morsa", ,,Zaszyfrowany zegar".

CISZĄ CMENTARNĄ UKOŁYSANI
Z DALA OD ŻYCIA I ZNOJU
DOBIWSZY WRESZCIE CICHEJ PRZYSTANI
ODPOCZYWAJĄ W POKOJU.