Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

#Skarpetkowe wyzwanie to akcja realizowana z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa. Ma na celu promowanie postawy ceniącej ludzką różnorodność, dzięki której świat staje się lepszy i jakby bardziej kolorowy. Tak więc bądźmy wszyscy razem, wszyscy sobie równi. Nad całością czuwał Szkolny Klub Wolontariatu

     Po raz kolejny w naszym ośrodku odbył się konkurs zagadek logicznych – Zagadki…. Zagadki…. Zagadki…...

17 marca świętowaliśmy Dzień Świętego Patryka –patrona Irlandii.
Z tej okazji uczennice pod kierunkiem nauczyciela języka angielskiego, p. Izabeli Wójcik wzięły udział w projekcie, którego celem było poznanie tradycji związanych z Irlandią i świętem Patryka. Dziewczęta przygotowały kapelusze i okulary oraz dekoracje prezentujące symbole irlandzkie, obejrzały prezentację, która przybliżyła im fakty i legendy na temat Irlandii.

     W ramach programu „Zdrowe piersi są Ok” odbyło się w naszym ośrodku w dniu 02.03.2021 roku spotkanie zdalne (on line) z Panią mgr Anną  Frużyńską z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Radomiu.  Pani Anna przeprowadziła prelekcję – zajęcia edukacyjno-profilaktyczne na temat profilaktyki raka piersi, czynników ryzyka jak też leczenia. Wychowanki zostały zapoznane z zasadami samobadania piersi i motywowane do aktywnej profilaktyki raka piersi. Serdecznie dziękujemy za włączenie się w podejmowane przez nas działania w zakresie promocji zdrowia, za możliwość współpracy, przekazaną wiedzę.

     W ramach innowacji pedagogicznej „Drogowskaz” czyli słów kilka o świadomym życiu w dniu dzisiejszym nasze wychowanki spotkały się zdalnie z przedstawicielem Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Radomiu Panią mgr Anną Jagiełło. Została im przybliżona tematyka Profilaktyki Hiv/Aids. Wirus HIV i wywoływana przez niego choroba, znana na całym świecie jako AIDS, budzą nadal zrozumiały strach. Dlatego systematyczna profilaktyka i edukacja zdrowotna, oparta na aktualnym stanie wiedzy, skierowana do młodych ludzi na temat czynników ryzyka, dróg zakażenia oraz możliwości leczenia jest najskuteczniejszym środkiem zapobiegania zakażeniom HIV. Serdecznie dziękujemy za włączenie się w podejmowane przez nas działania w zakresie promocji zdrowia, za możliwość współpracy, przekazaną wiedzę.


 Po zakończeniu II wojny św. Polska na mocy decyzji tzw. Wielkiej Trójki (Anglia, ZSRR i USA)  dostała się w strefę wpływów sowietów rządzonych przez Józefa Stalina – takimi słowami 1 marca, rozpoczęła się lekcja otwarta, mająca na celu upamiętnienie bohaterów antykomunistycznego podziemia – Niezłomnych i Wyklętych.


     W ramach realizowanej innowacji pedagogicznej „Drogowskaz” czyli słów kilka o świadomym życiu poruszamy również  tematykę związaną z zażywaniem substancji psychoaktywnych. W dniu dzisiejszym wychowanki obejrzały film edukacyjno-profilaktyczny pt. „Zdążyć” w reżyserii Anny Różyckiej - Prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Kukułka” z Wierzbicy. Film zagrany został przez młodych ludzi z ogromnym talentem aktorskim, którzy ostrzegają swoich rówieśników przed zażywaniem substancji psychoaktywnych i narkotyków, przestrzegają przed przestępczością narkotykową. Ukazana jest również rola rodziny, która ma ogromne znaczenie w życiu każdego, młodego człowieka. Po projekcji filmu wychowanki miały możliwość podzielenia się swoimi wrażeniami z samym reżyserem filmu, Pani Anna Różycka skierowała cenne słowa w kierunku naszych podopiecznych – młodych i ciekawych świata dziewcząt - podkreślając wagę poważnego zagrożenia życia i zdrowia, jakie niosą ze sobą substancje psychoaktywne czy też podejmowanie ryzykownych zachowań, które mogą prowadzić do uzależnień, demoralizacji oraz utraty zdrowia i życia.