• Nasza misja

   Jesteśmy placówką o charakterze resocjalizacyjnym, przeznaczoną dla dziewcząt niedostosowanych społecznie.

  Więcej...

 • Wsparcie

  Dziękujemy wszystkim sponsorom oraz instytucjom i osobom wspierającym naszą działalność, które okazując wielkie serce pomagają rozwijać się naszej placówce. Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/wspieraja-nas
 • Media o Nas

  Tu znajdziesz wszystkie informację związane z nami i opublikowane przez media.

  Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/pisza-o-nas

02

Cze
Publiczne Gimnazjum im. ks. bp. Jana Chrapka w Wierzbicy

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy nawiązał współpracę z Publicznym Gimnazjum im. Jana Chrapka. Gimnazjum zaprosiło nas do wzięcia udziału w konkursach pt. „Nałogom stop” oraz „Najpiękniejsze szlaki turystyczne w naszym regionie”. Z wielką przyjemnością przyjęliśmy zaproszenie do rywalizacji, a pomysłom nie ma końca.

02

Cze
Publiczne Przedszkole w Wierzbicy

Skąd pomysł na czytanie bajek dzieciom w przedszkolu??? Znana jest nam wszystkim akcja „Cała Polska czyta dzieciom”; zajmują się tym aktorzy, pisarze, piosenkarze, dziennikarze, osoby znane i lubiane. Dlaczego więc i nasze wychowanki nie mogłyby poczytać dzieciom z pobliskiego przedszkola?

02

Cze
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wierzbicy

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy współpracuje również z Publiczną Szkołą Podstawową. W ramach naszej współpracy pomagamy podczas prowadzonych zajęć lekcyjnych oraz w zajęciach na świetlicy, poprzez czytanie młodszym dzieciom książek, pomoc w odrabianiu lekcji, organizowanie zabaw itp. Nasze wychowanki bardzo chętnie angażują się w tego rodzaju akcje. Starają się pomóc najlepiej jak mogą i czerpią z tego wielka przyjemność.

02

Cze
Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu

W ramach oddziaływań wychowawczych w roku szkolnym 2013/2014 zaplanowano poszerzenie działań wolontariatu podopiecznych MOW o współpracę ze Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu. Stowarzyszenie Arka prowadzi szeroko rozumianą działalność kulturalno-oświatową, edukacyjną, wychowawczą i charytatywną. Do głównych zadań Centrum Młodzieżowego Wolontariatu, do których chcielibyśmy zaangażować nasze podopieczne, należy m.in. promowanie idei wolontariatu także wśród społeczności lokalnej, tworzenie struktury organizacyjnej, nawiązywanie współpracy z ośrodkami i instytucjami, do których wysyłani są wolontariusze do pracy systematycznej. Głównym celem zaangażowania naszych wychowanek do współpracy z w/w Stowarzyszeniem jest chęć wzbudzania potrzeby niesienia pomocy, uwrażliwianie na cudze problemy, kształtowanie umiejętności otwierania się na innych, a także wsparcie społeczności lokalnej w podejmowaniu różnych inicjatyw na rzecz dobra wspólnego.177060