Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • MOW Wierzbica

    Nasz Ośrodek współpracuje również z Publiczną Szkołą Podstawową w Wierzbicy.   W ramach współpracy uczestniczymy w zajęciach świetlicowych podczas których, nasze wychowanki prowadzą kreatywne zabawy i zajęcia dla dzieci. Wspierają w odrabianiu prac domowych, pomagają w prowadzeniu zabaw integracyjnych, wykonywaniu prac plastycznych.  Podczas takich zajęć nasze wychowanki kształtują potrzebę niesienia pomocy innym, rozwijają empatie, tolerancję i zrozumienie. Wychowanki bardzo chętnie angażują się w tego rodzaju akcje. Starają się pomóc najlepiej jak mogą i czerpią z tego wielka przyjemność.
Współpraca z Publiczną Szkołą Podstawową  w Wierzbicy odbywa się pod opieką wychowawcy A. Stanik.

Współpraca zSCM Arka w Radomiu trwa od początku istnienia ośrodka, a głównym jej zadaniem jest chęć angażowania naszych podopiecznych do szeroko rozumianej działalności na rzecz drugiego człowieka, chęć wzbudzania potrzeby niesienia pomocy, uwrażliwianie na cudze problemy, kształtowanie umiejętności otwierania się na innych, a także wsparcie społeczności lokalnej w podejmowaniu różnych inicjatyw na rzecz dobra wspólnego.
Współpracą z w/w zajmuje się p. Martyna Jamka.