Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • MOW Wierzbica

W ramach oddziaływań wychowawczych w roku szkolnym 2013/2014 zaplanowano poszerzenie działań wolontariatu podopiecznych MOW o współpracę ze Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu. Stowarzyszenie Arka prowadzi szeroko rozumianą działalność kulturalno-oświatową, edukacyjną, wychowawczą i charytatywną. Do głównych zadań Centrum Młodzieżowego Wolontariatu, do których chcielibyśmy zaangażować nasze podopieczne, należy m.in. promowanie idei wolontariatu także wśród społeczności lokalnej, tworzenie struktury organizacyjnej, nawiązywanie współpracy z ośrodkami i instytucjami, do których wysyłani są wolontariusze do pracy systematycznej. Głównym celem zaangażowania naszych wychowanek do współpracy z w/w Stowarzyszeniem jest chęć wzbudzania potrzeby niesienia pomocy, uwrażliwianie na cudze problemy, kształtowanie umiejętności otwierania się na innych, a także wsparcie społeczności lokalnej w podejmowaniu różnych inicjatyw na rzecz dobra wspólnego.