Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • MOW Wierzbica

Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury.
Jest wymownym znakiem jedności kolejnych pokoleń, które z różnorodności czasów i kwestii tworzą wspólne patrynomium kultury i nauki. Biblioteka jest więc szczególną świątynią twórczego ducha ludzkiego,
który odzwierciedla owo Boże natchnienie, które towarzyszyło dziełu stworzenia świata i człowieka.
Jan Paweł II

Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Wierzbicy ma na celu angażowanie się w działania na rzecz społeczności lokalnej i integrację z nim. Tworzenie więzi ze środowiskiem, propagowanie działalności prospołecznej oraz kształtowanie chęci niesienia pomocy. Również rozwijanie zainteresowań, zdolności i umiejętności, zachęcanie do spędzenia czasu wolnego w sposób pożyteczny, a przede wszystkim promowanie wśród wychowanek nawyku czytania i sięgania po różnorodne gatunki literackie dzięki pani dyrektor Anecie Podkowie, przy nieocenionym wsparciu pani Katarzyny Drab.

Współpracą z GBP zajmuje się p. Bożena Anna Pietras