Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • MOW Wierzbica

Stowarzyszenie KARAN jest pierwszą i największą organizacją pozarządową o profilu katolickim, nastawioną na wszechstronną i systemową pomoc osobom uzależnionym od środków zmieniających świadomość, a także dzieciom i członkom rodzin w kryzysie, niewydolnych wychowawczo. Praca na rzecz osób dotkniętych problemem uzależnienia od substancji i zachowań jest niezwykle ważna.

Uzależnienia są dziś bardzo ważnym problemem społecznym. Młodzi ludzie coraz częściej sięgają po narkotyki nie zdając sobie często w pełni sprawy z bolesnych konsekwencji tej decyzji. Celem Stowarzyszenia KARAN jest przestrzegać przed uzależnieniem, pomagać w wyjściu z nałogu, dawać wsparcie potrzebującym oraz poszerzać wiedzę, świadomość, motywację do zmiany jakości życia.
Nasza stała, systematyczna współpraca z tym stowarzyszeniem pomaga nam realizować nasze cele statutowe. Nasze wychowanki uczestniczą w indywidualnych konsultacjach, terapiach z terapeutami uzależnień, jak również biorą udział w licznych programach profilaktycznych realizowanych przez to stowarzyszenie.