Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • MOW Wierzbica

    Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej ma na celu pomoc osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb. Zamierzamy podejmować działania zmierzające do integracji ze środowiskiem lokalnym.

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego oferujemy pomoc wychowanek podczas organizacji różnorodnych, szkoleń, spotkań, festynów, imprez okolicznościowych.  Wychowanki oferują usługi fryzjerskie w zakresie cięć, modelowania i farbowania. Nasza pracownia fryzjerska jest do  dyspozycji podopiecznych GOPS.