Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • MOW Wierzbica

Główną ideą kontynuowania współpracy z Domem Pomocy Społecznej w Wierzbicy jest integrowanie wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego ze środowiskiem lokalnym, a jednocześnie rozbudzanie w nich tolerancji i chęci niesienia pomocy ludziom niepełnosprawnym oraz wrażliwości wobec ludzkich ułomności.

 

Współpraca z Domem Pomocy Społecznej w głównej mierze opiera się na systematycznych spotkaniach organizowanych przez obie placówki z okazji różnorodnych imprez sportowych i kulturalnych, motywowaniu do podejmowania różnorodnych przedsięwzięć i aktywności, a także na zwykłych rozmowach.

Osobą koordynującą współpracę pomiędzy MOW Wierzbica a DPS Wierzbica jest p. Magdalena Jędrzejczak.