• Nasza misja

   Jesteśmy placówką o charakterze resocjalizacyjnym, przeznaczoną dla dziewcząt niedostosowanych społecznie.

  Więcej...

 • Wsparcie

  Dziękujemy wszystkim sponsorom oraz instytucjom i osobom wspierającym naszą działalność, które okazując wielkie serce pomagają rozwijać się naszej placówce. Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/wspieraja-nas
 • Media o Nas

  Tu znajdziesz wszystkie informację związane z nami i opublikowane przez media.

  Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/pisza-o-nas

Współpraca

Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu

W ramach oddziaływań wychowawczych w roku szkolnym 2013/2014 zaplanowano poszerzenie działań wolontariatu podopiecznych MOW o współpracę ze Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu. Stowarzyszenie Arka prowadzi szeroko rozumianą działalność kulturalno-oświatową, edukacyjną, wychowawczą i charytatywną. Do głównych zadań Centrum Młodzieżowego Wolontariatu, do których chcielibyśmy zaangażować nasze podopieczne, należy m.in. promowanie idei wolontariatu także wśród społeczności lokalnej, tworzenie struktury organizacyjnej, nawiązywanie współpracy z ośrodkami i instytucjami, do których wysyłani są wolontariusze do pracy systematycznej. Głównym celem zaangażowania naszych wychowanek do współpracy z w/w Stowarzyszeniem jest chęć wzbudzania potrzeby niesienia pomocy, uwrażliwianie na cudze problemy, kształtowanie umiejętności otwierania się na innych, a także wsparcie społeczności lokalnej w podejmowaniu różnych inicjatyw na rzecz dobra wspólnego.176499