• Nasza misja

   Jesteśmy placówką o charakterze resocjalizacyjnym, przeznaczoną dla dziewcząt niedostosowanych społecznie.

  Więcej...

 • Wsparcie

  Dziękujemy wszystkim sponsorom oraz instytucjom i osobom wspierającym naszą działalność, które okazując wielkie serce pomagają rozwijać się naszej placówce. Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/wspieraja-nas
 • Media o Nas

  Tu znajdziesz wszystkie informację związane z nami i opublikowane przez media.

  Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/pisza-o-nas

Współpraca

Dom Pomocy Społecznej w Wierzbicy

Główną ideą kontynuowania współpracy z Domem Pomocy Społecznej w Wierzbicy jest integrowanie wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego ze środowiskiem lokalnym, a jednocześnie rozbudzanie w nich tolerancji i chęci niesienia pomocy ludziom niepełnosprawnym oraz wrażliwości wobec ludzkich ułomności.

 

Współpraca z Domem Pomocy Społecznej w głównej mierze opiera się na systematycznych spotkaniach organizowanych przez obie placówki z okazji różnorodnych imprez sportowych i kulturalnych, motywowaniu do podejmowania różnorodnych przedsięwzięć i aktywności, a także na zwykłych rozmowach.

Osobą koordynującą współpracę pomiędzy MOW Wierzbica a DPS Wierzbica jest p. Magdalena Jędrzejczak.176986