• Nasza misja

   Jesteśmy placówką o charakterze resocjalizacyjnym, przeznaczoną dla dziewcząt niedostosowanych społecznie.

  Więcej...

 • Wsparcie

  Dziękujemy wszystkim sponsorom oraz instytucjom i osobom wspierającym naszą działalność, które okazując wielkie serce pomagają rozwijać się naszej placówce. Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/wspieraja-nas
 • Media o Nas

  Tu znajdziesz wszystkie informację związane z nami i opublikowane przez media.

  Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/pisza-o-nas

Współpraca

Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy

„Pasja nadaje sens każdemu życiu i pcha ku spełnieniu…” Nie można uczciwie mówić o wychowaniu, gdy nie zostawia się w nim miejsca na rozwijanie zainteresowań, pasji. Dlatego też nasze wychowanki, dzięki współpracy nawiązanej z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wierzbicy, wspaniałomyślności dyrektora GOK p. Sławomira Kucharczyka, a także przy nieocenionym wsparciu instruktora p. Tomasza Zakrzewskiego mogą rozwijać swoje talenty wokalne.

Nad współpracą z GOK czuwają opiekunki utworzonego w MOW koła artystyczno – tanecznego: p. Martyna Jamka, p. Aleksandra Skuza, p. Marta Czyż oraz p. Agnieszka Ankurowska.177060