• Nasza misja

   Jesteśmy placówką o charakterze resocjalizacyjnym, przeznaczoną dla dziewcząt niedostosowanych społecznie.

  Więcej...

 • Wsparcie

  Dziękujemy wszystkim sponsorom oraz instytucjom i osobom wspierającym naszą działalność, które okazując wielkie serce pomagają rozwijać się naszej placówce. Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/wspieraja-nas
 • Media o Nas

  Tu znajdziesz wszystkie informację związane z nami i opublikowane przez media.

  Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/pisza-o-nas

Współpraca

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali

Współpraca Kowali polega na promowaniu naszego Ośrodka poprzez działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu w poza lokalnym środowisku. Takim przedsięwzięciem był wyjazd do Kowali, gdzie wolontariuszki zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i poetyckie dla kobiet z „Klubu Babek”.176986