Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • MOW Wierzbica

Dyrekcja oraz Kadra Pedagogiczna Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy składają ogromne wyrazy wdzięczności dla Fundacji Banku Zachodniego WBK za wsparcie działań naszej placówki poprzez przekazanie nam funduszy na realizację projektu: "Gdy zostanę mamą, będę kochać nad życie".

To dzięki Państwu nasze wychowanki przygotują się do pełnienia świadomej i odpowiedzialnej roli matki w przyszłości.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !!!

Dyrektor, Kadra Pedagogiczna, a przede wszystkim Wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy składają serdeczne podziękowania fundacji "Po Drugie" za wspieranie działań naszej placówki, poprzez umożliwianie naszym podopiecznym udziału w różnego rodzaju przedsięwzięciach, mających na celu rozwijanie umiejętności aktorskich oraz budowanie w nich właściwych postaw społecznych. Dziękujemy również za ofiarowanie wychowankom biletów do teatru, możliwość obcowania ze sztuką, która przyniosła im wiele przyjemności.

Jednocześnie życzymy zadowolenia z wykonywanej pracy, twórczych pomysłów oraz dalszych sukcesów w działalności na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Dyrekcja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy, pracownicy i wychowanki składają serdeczne podziękowania dla muzyków z zespołów „Masters” – pana Roberta Wojcieszka i „Denix” – pana Tomasza Bialika za zadbanie o oprawę muzyczną podczas zabawy tanecznej z okazji Dnia Chłopaka, a przede wszystkim za okazaną pomoc i bezinteresowność.

Dziękujemy!

PODZIĘKOWANIA DLA PANI BEATY CHEŁMIŃSKIEJ

Za dobre serce, które pochyla się nad tymi, którzy potrzebują pomocy, za wrażliwą duszę, która przynagla do czynienia dobra, za bezinteresowną dobroć i życzliwość.

 

SERDECZNE WYRAZY PODZIĘKOWANIA

Składa: Dyrektor, Kadra Pedagogiczna i Wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy.