• Nasza misja

   Jesteśmy placówką o charakterze resocjalizacyjnym, przeznaczoną dla dziewcząt niedostosowanych społecznie.

  Więcej...

 • Wsparcie

  Dziękujemy wszystkim sponsorom oraz instytucjom i osobom wspierającym naszą działalność, które okazując wielkie serce pomagają rozwijać się naszej placówce. Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/wspieraja-nas
 • Media o Nas

  Tu znajdziesz wszystkie informację związane z nami i opublikowane przez media.

  Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/pisza-o-nas

Wspierają nas

Stowarzyszenie DELTA. Jurapark Bałtów.

Dyrekcja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Grono Pedagogiczne oraz Wychowanki dziękują Zarządowi Stowarzyszeniu „ Delta” 
w Bałtowie za możliwość korzystania z atrakcji bałtowskiego Jura Parku. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!176986