Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • MOW Wierzbica

W roku szkolnym 2021/2022 MOW Wierzbica po raz kolejny uczestniczy w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” – edycja XII.

Podstawowym celem programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności.
Cel ten będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:
• wzrost wiedzy nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów o stanie prawnym ochrony danych osobowych w Polsce;
• podniesienie kompetencji nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów w obszarze kształtowania wśród uczniów wiedzy i umiejętności związanych z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności;
• poszerzenie oferty doskonalenia zawodowego nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów o zagadnienia związane z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności;
• poszerzenie warsztatu metodycznego nauczycieli, doradców i konsultantów metodycznych;
• umożliwienie nauczycielom, doradcom metodycznym i konsultantom wymiany doświadczeń związanych z realizacją przedmiotowych treści;
• poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw człowieka, w tym szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych;
• kształtowanie wśród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej.
Program organizowany jest przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rzecznika Praw Dziecka w celu podniesienia kompetencji nauczycieli oraz kształtowania świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów.
Koordynatorem programu w ośrodku jest p. Dariusz Jędrzejczak.

Strona internetowa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Poradnik dla szkół

Plakat