Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • MOW Wierzbica

Od roku szkolnego 2017/2018 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy uczestniczy w ogólnopolskim programie edukacyjnym „ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY!”.

Zespół wdrażający innowację:
mgr Martyna Jamka- wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy
mgr Angelika Stanik-  wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy
mgr Monika Kufel-Maleta- pedagog w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy, nauczyciel Wychowania do życia w rodzinie
mgr Przemysław Kowalski – nauczyciel religii w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym  w Wierzbicy

 ,, Słyszę i zapominam.
Widzę i pamiętam.
Robię i rozumiem ’’
KonfucjuszInnowacja pedagogiczna
programowo - metodyczna

„Biją tylko słabi”

Zespół wdrażający innowację:
mgr Martyna Jamka
mgr Angelika Stanik
mgr Monika Kufel-Maleta

Myl Pozytywnie

"Myślę pozytywnie" to program kompleksowego wsparcia dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w profilaktyce zdrowia psychicznego oraz upowszechniania wiedzy na jego temat. Projekt zakłada kontynuację działań podjętych przez Fundację w ramach Narodowego Programu Zdrowia w roku 2016 i kontynuowanych ze środków własnych w roku 2017.

Myślę pozytywnie

 

Innowacja pedagogiczna z zajęć sportowych – karate tradycyjne
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy
rok szkolny 2017/2018

     W roku szkolnym 2017/2018 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy przystąpił do programu ZBIERAJ BATERIE!
     Jest to długofalowy, ogólnopolski program edukacyjny dla szkół na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii i akumulatorów. Ze względu na znaczenie edukacji ekologicznej we współczesnym świecie, program inicjuje szereg wartościowych działań, mających na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z wybranymi problemami z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

     W roku szkolnym 2017/2018 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy włączył się w zbiórkę nakrętek. Ten niewielki przedmiot bowiem, konsekwentnie zbierany, może wiele zdziałać. Jedna nakrętka na pozór nic nie znaczy, ale liczy się efekt skali. W skupie tona nakrętek kosztuje 800 zł. Taka kwota wystarczy już, żeby na przykład ufundować stypendium dla jednego z podopiecznych fundacji czy wykonać remont w mieszkaniu chorego chłopca.

1.    Tytuł innowacji:

„Angielski nie musi być nudny- quizy, turnieje wiedzy i gry towarzyskie
na lekcjach języka angielskiego”.
2.    Rodzaj innowacji:
Metodyczna
3.    Adresaci:
Cała populacja uczniowska Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy- klasa III gimnazjum, klasa I szkoły branżowej, klasa II i III  Zasadniczej Szkoły Zawodowej