Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • MOW Wierzbica

Celem projektu edukacyjnego  „Kto sztuka nie błądzi”, w którym uczestniczyły nasze wychowanki w miesiącu wrześniu, było przybliżenie świata sztuki, rozumianej jako sposób na wyrażenie siebie.

Program profilaktyki raka szyjki macicy realizowany w naszej placówce we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno -Epidemiologiczną w Radomiu Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.
Podejmuje bardzo ważny temat, jakim jest występowanie w Polsce raka szyjki macicy i stanowi jednocześnie próbę rozwiązania tego istotnego problemu zdrowotnego.

Program edukacyjny w zakresie profilaktyki raka piersi realizowany we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno -Epidemiologiczną w Radomiu Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.

 

Program ma na celu podniesienie efektywności i jakości pracy wychowawczej, zwiększenie bezpieczeństwa wychowanek będących w ciąży, kładzie nacisk na przygotowanie ich do samodzielnego, odpowiedzialnego życia poza placówką.

Trening Umiejętności Kontroli Zachowań Związanych z Alkoholem i Narkotykami

W bieżącym roku szkolnym nasz Ośrodek realizuje program edukacyjny „Żyj smacznie i zdrowo”.

Jest to program, którego celem jest przekazanie uczniom szkół gimnazjalnych, zasad prawidłowego i smacznego odżywiania, zachęcenie ich do pierwszych eksperymentów w kuchni i wspólnego, rodzinnego spożywania posiłków oraz zwrócenie ich uwagi na ważne problemy społeczne takie, jak marnowanie żywności, energii czy wody.

Koordynatorem programu w MOW Wierzbica jest p. M. Jędrzejczak przy współpracy p. M. Orczykowskiej.

Program ,,Twoje życie w Twoich rękach” adresowany jest do młodzieży 
w wieku szkolnym, zagrożonej niebezpieczeństwami współczesnego świata, podopiecznych świetlic środowiskowych oraz Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych.

W roku szkolnym 2014/2015 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy po raz pierwszy weźmie udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych „Twoje dane – twoja sprawa”. Skuteczna ochrona danych osobowych – inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli.