Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • MOW Wierzbica

W bieżącym roku szkolnym nasz Ośrodek realizuje program edukacyjny „Żyj smacznie i zdrowo”.

Jest to program, którego celem jest przekazanie uczniom szkół gimnazjalnych, zasad prawidłowego i smacznego odżywiania, zachęcenie ich do pierwszych eksperymentów w kuchni i wspólnego, rodzinnego spożywania posiłków oraz zwrócenie ich uwagi na ważne problemy społeczne takie, jak marnowanie żywności, energii czy wody.

Koordynatorem programu w MOW Wierzbica jest p. M. Jędrzejczak przy współpracy p. M. Orczykowskiej.

Program ,,Twoje życie w Twoich rękach” adresowany jest do młodzieży 
w wieku szkolnym, zagrożonej niebezpieczeństwami współczesnego świata, podopiecznych świetlic środowiskowych oraz Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych.

W roku szkolnym 2014/2015 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy po raz pierwszy weźmie udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych „Twoje dane – twoja sprawa”. Skuteczna ochrona danych osobowych – inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli.

"Moment, w którym podejmujesz decyzję o posiadaniu dziecka jest bardzo doniosły. Ta decyzja oznacza, że twoje serce już zawsze będzie żyło poza twoim ciałem".

Elizabeth Stone


Wychowanki MOW w Wierzbicy postanowiły wziąć udział w Ogólnopolskiej Kampanii „MAM HAKA NA RAKA”. Ideą tego projektu jest oswojenie zarówno młodzieży, jak i osób dorosłych z chorobami nowotworowymi oraz zaangażowanie młodych ludzi do kształtowania postaw prozdrowotnych.

 

Od dnia 23 września w ramach współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kowali w naszej placówce realizowany jest projekt „Prawo w Szkole”. Oprócz naszego Ośrodka w projekt zaangażowane są inne placówki oświatowe z terenu gminy Wierzbica, Kowala, Jastrząb, Szydłowiec.