Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • MOW Wierzbica


Program ma na celu zwiększenie świadomości dotyczącej profilaktyki nowotworów skóry, przekazanie wiedzy na temat czynników ryzyka zachorowania na czerniaka, uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki w tym zakresie, uświadomienie wartości odpowiednich zachowań zdrowotnych i postaw. Przeprowadzone zajęcia z wychowankami pozwalają im poznać złote zasady profilaktyki czerniaka, zdobyć umiejętność przeprowadzenia samobadania skóry czy też różnicowania zmian podejrzanych o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami na podstawie zasady ABCDE.

Należy także podkreślić, iż dzięki zdobytej wiedzy same wychowanki mogą stać się ambasadorami akcji w swoich lokalnych środowiskach, zachęcając rodzinę i znajomych do podjęcia niezwykle prostych działań profilaktycznych.