Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • MOW Wierzbica

Program przeznaczony dla osób używających narkotyków i tzw. dopalaczy w sposób okazjonalny lub problemowy rodzice i opiekunowie, dla osób zagrożonych rozwojem problemów wynikających z używania substancji psychoaktywnych, w związku z uwarunkowaniami biologicznymi, psychologicznymi czy społecznymi, dla członków rodzin wyżej wymienionych osób.
Działania podejmowane w ramach w/w programu to: poradnictwo rodzinne dotyczące zgłaszanego problemu, interwencje kryzysowe, zajęcia edukacyjno-informacyjne, warsztaty umiejętności psychospołecznych, warsztaty krótkiej interwencji, porady prawne.

Grupa naszych wychowanek wzięła udział w działaniu: WARSZTATY KRÓTKIEJ INTRWENCJI . Są to zajęcia grupowe prowadzone metodą wywiadu motywującego.
Celem zajęć jest pobudzenie uczestników do refleksji, podniesienie poziomu ich wiedzy na temat używania narkotyków, zachęcenie do oceny ryzyka i odpowiedzialności, zmianą nastawienia i zachowania związanego z używaniem narkotyków oraz poznanie oferty lokalnego systemu pomocowego.
Zasadniczym celem jest umożliwienie uczestnikom krytycznego spojrzenia na własne używanie narkotyków. W tym celu program warsztatów podzielony jest na kilka etapów. Pierwszym jest wzajemne poznanie się, następnie przekazanie wiedzy rzeczowej na temat narkotyków oraz właściwych uregulowań prawnych, postrzeganie samego siebie w zakresie wzorów używania i radzenie sobie z emocjami, wyznaczenie osobistych celów i osiągnięcie ich, wsparcie (również w ramach systemu). Warsztaty będą uzupełnieniem pozostałych strategii, przeznaczone są dla odbiorców, którzy nie maja świadomości problemu używania substancji i potrzebują wzmocnić swoją motywację do zmiany stylu życia.

Program przeznaczony dla osób używających narkotyków i tzw. dopalaczy w sposób okazjonalny lub problemowy rodzice i opiekunowie, dla osób zagrożonych rozwojem problemów wynikających z używania substancji psychoaktywnych, w związku z uwarunkowaniami biologicznymi, psychologicznymi czy społecznymi, dla członków rodzin wyżej wymienionych osób.
Działania podejmowane w ramach w/w programu to: poradnictwo rodzinne dotyczące zgłaszanego problemu, interwencje kryzysowe, zajęcia edukacyjno-informacyjne, warsztaty umiejętności psychospołecznych, warsztaty krótkiej interwencji, porady prawne.
Grupa naszych wychowanek wzięła udział w działaniu: WARSZTATY KRÓTKIEJ INTRWENCJI . Są to zajęcia grupowe prowadzone metodą wywiadu motywującego.
Celem zajęć jest pobudzenie uczestników do refleksji, podniesienie poziomu ich wiedzy na temat używania narkotyków, zachęcenie do oceny ryzyka i odpowiedzialności, zmianą nastawienia i zachowania związanego z używaniem narkotyków oraz poznanie oferty lokalnego systemu pomocowego.
Zasadniczym celem jest umożliwienie uczestnikom krytycznego spojrzenia na własne używanie narkotyków. W tym celu program warsztatów podzielony jest na kilka etapów. Pierwszym jest wzajemne poznanie się, następnie przekazanie wiedzy rzeczowej na temat narkotyków oraz właściwych uregulowań prawnych, postrzeganie samego siebie w zakresie wzorów używania i radzenie sobie z emocjami, wyznaczenie osobistych celów i osiągnięcie ich, wsparcie (również w ramach systemu). Warsztaty będą uzupełnieniem pozostałych strategii, przeznaczone są dla odbiorców, którzy nie maja świadomości problemu używania substancji i potrzebują wzmocnić swoją motywację do zmiany stylu życia.