Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • MOW Wierzbica

Od roku szkolnego 2017/2018 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy uczestniczy w ogólnopolskim programie edukacyjnym „ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY!”.

Jest to długofalowy, ogólnopolski program edukacyjny dla szkół na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii, telefonów i akumulatorów. Ze względu na znaczenie edukacji ekologicznej we współczesnym świecie, program inicjuje szereg wartościowych działań, mających na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z wybranymi problemami z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Program realizowany jest w ramach kampanii „Włącz Eco Wyobraźnię”.
Program ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY! poprzez praktyczne działania oraz systematyczną edukację ekologiczną zachęca dzieci i młodzież do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz przekonuje do przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków. Organizatorami programu są Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań S.A. oraz Biosystem Electrorecykling S.A. które działając w branży ochrony środowiska i gospodarki odpadami, inwestuje również w przedsięwzięcia mające na celu wzrost świadomości ekologicznej konsumentów oraz promowanie zasad selektywnego pozbywania się odpadów. Partnerem Głównym Programu jest spółka Biosystem S.A. Pomysłodawcami i realizatorami programu edukacyjnego w MOW Wierzbica są p. Magdalena Jędrzejczak i p. Dariusz Jędrzejczak.