• Nasza misja

   Jesteśmy placówką o charakterze resocjalizacyjnym, przeznaczoną dla dziewcząt niedostosowanych społecznie.

  Więcej...

 • Wsparcie

  Dziękujemy wszystkim sponsorom oraz instytucjom i osobom wspierającym naszą działalność, które okazując wielkie serce pomagają rozwijać się naszej placówce. Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/wspieraja-nas
 • Media o Nas

  Tu znajdziesz wszystkie informację związane z nami i opublikowane przez media.

  Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/pisza-o-nas

Projekty i kampanie

WYBIERZ ŻYCIE – PIERWSZY KROK

Program profilaktyki raka szyjki macicy realizowany w naszej placówce we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno -Epidemiologiczną w Radomiu Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.
Podejmuje bardzo ważny temat, jakim jest występowanie w Polsce raka szyjki macicy i stanowi jednocześnie próbę rozwiązania tego istotnego problemu zdrowotnego.

 

Cel główny programu to:
zmniejszenie występowania raka szyjki macicy i umieralności na tę chorobę.

Cele szczegółowe:
- zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i wpływu wirusa HPV na jego powstawanie;
- podniesienie świadomości dotyczącej czynników ryzyka raka szyjki macicy (profilaktyka pierwotna i wtórna);
- motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie;
- przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym;
- dostarczenie informacji o świadczeniodawcach wykonujących badania cytologiczne.

Adresaci programu:
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych ( klas I)
- rodzice, opiekunowie uczniów
- kadra pedagogiczna

Koordynatorem programu jest p. Monika Kufel-Maleta176499