Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • MOW Wierzbica

„ Bądźmy poszukiwaczami autorytetu” to kampania profilaktyczno-edukacyjna realizowana w MOW w roku szkolnym 2018/2019, stworzona  przez Fundację Wspomagającą Wychowanie Archezja. Kampania skierowana jest do uczniów klas IV – VIII, ich rodziców i nauczycieli. Generalna idea kampanii to odbudowanie i wzmocnienie w naszym społeczeństwie autorytetu rodzica i nauczyciela a jej realizacja zakłada przeprowadzenie działań w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, szczególnie antyspołecznych i przestępczych, we wszystkich szkołach podstawowych w Polsce.


Zdecydowanie zgadzamy się z Ich przekonaniem, iż ludzie wychowani w atmosferze szacunku do autorytetów, mają poczucie godności własnej i godności drugiej osoby. Dzięki temu są uczciwi i szczęśliwi oraz budują dobre i trwałe relacje.
Aby to osiągnąć, chcą zrobić pierwszy krok – nauczyć młodzież jak szukać autorytetów i nie mylić ich z idolami czy celebrytami oraz zachęcić do szukania prawdziwych AUTORYTETÓW. Zamierzamy również wspomóc rodziców i wychowawców w budowaniu swojego autorytetu i w kształtowaniu postaw młodzieży, prowadzących do odpowiedzialnej, wolnej i szczęśliwej dorosłości.

Realizatorami kampanii w MOW są wychowawca  p. Martyna Jamka oraz psycholog p. Ewa Batorowicz