Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • MOW Wierzbica

zwr1

Założenia programu:
I Przyswojenie wiedzy o tym, że:
1.Nikotyna występująca we wszystkich postaciach tytoniu jest narkotykiem;
2.Palenie tytoniu pociąga za sobą zarówno przejściowe, jak i długofalowe skutki fizjologiczne, estetyczne i zdrowotne;
3.Oddychanie powietrzem zawierającym dym tytoniowy jest niebezpieczne dla zdrowia
4.Zaprzestanie palenia przynosi korzyści natychmiastowe oraz korzyści w przyszłości
5.Wpływ na decyzję o podjęciu palenia mają przekonania osobiste oraz rodzina , rówieśnicy i środki masowego przekazu;
6.Większość dzieci, młodzieży i dorosłych nie pali;
7.Reklamy papierosów na całym świecie są często ukierunkowane na dzieci i młodzież;
8.Dzieci i młodzież mogą skutecznie oprzeć się presji palenia;
9.Sprzedaż i palenie papierosów podlega przepisom prawa i normom społecznym
II Kształtowanie postaw:
1.Zobowiązujących do niepalenia;
2.Dumy z faktu niepalenia;
3.Wspierania innych osób w decyzji nie podejmowania palenia;
4.Odpowiedzialność za własne zdrowie.
III Rozwinięcie umiejętności do:
1.Przekazywania wiedzy i wyjaśnienia własnych postaw wobec palenia tytoniu;
2.Wspierania innych ludzi, by nie podejmowali palenia;
3.Przeciwstawiania się paleniu tytoniu;
4.Określenia korzyści przebywania w środowisku wolnym od dymu tytoniowego;
5.Wspierania ludzi palących, którzy pragną zerwać z nałogiem
Cele główne programu:
•Zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej
Cele szczegółowe programu:
•Zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego,
•Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich,
•Kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.