Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • MOW Wierzbica

     W roku szkolnym 2017/2018 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy przystąpił do programu ZBIERAJ BATERIE!
     Jest to długofalowy, ogólnopolski program edukacyjny dla szkół na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii i akumulatorów. Ze względu na znaczenie edukacji ekologicznej we współczesnym świecie, program inicjuje szereg wartościowych działań, mających na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z wybranymi problemami z zakresu ochrony środowiska naturalnego.


     Program ZBIERAJ BATERIE! poprzez praktyczne działania oraz systematyczną edukację ekologiczną zachęca dzieci i młodzież do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz przekonuje do przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków.
     Organizatorem programu jest Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań SA, która działając w branży ochrony środowiska i gospodarki odpadami, inwestuje również w przedsięwzięcia mające na celu wzrost świadomości ekologicznej konsumentów oraz promowanie zasad selektywnego pozbywania się odpadów. Partnerem Głównym Programu jest spółka Biosystem S.A.
     Pomysłodawcą i organizatorem zbiórki w MOW Wierzbica jest p. Magdalena Jędrzejczak – koordynator Szkolnego Klubu Wolontariatu.