Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • MOW Wierzbica

Beztytuu

Program Edukacyjny „Trzymaj Formę” to inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym dwukierunkowym podejściu: promującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną.

Program nie zawiera żadnych nakazów lub zakazów, a jedynie jest zachętą dla młodzieży do zróżnicowania codziennej diety według opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia zasad piramidy zdrowego żywienia oraz do codziennej aktywności fizycznej jako warunek dla utrzymania dobrego stanu zdrowia.
Cel główny:
Poprawa sposobu odżywiania i promowanie aktywności fizycznej wśród młodzieży
Cele szczegółowe:
- Zwiększenie wiedzy dotyczącej zbilansowanej diety i aktywności fizycznej.
- Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach
produktów spożywczych.
- Kształtowanie postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia i uprawiania aktywności
fizycznej.
- Rozszerzenie asortymentu sklepików szkolnych o zalecane produkty.
- Propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, domu i środowisku pozaszkolnym.
Program jest realizowany przez: p. H. Solecka i p. M. Lis.

Szczegółowy program projektu przedstawia poniższa prezentacja:

Trzymaj formę