Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • MOW Wierzbica

2

Program profilaktyczny - „ARS, czyli jak dbać o miłość?” realizowany jest w naszej placówce we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno -Epidemiologiczną w Radomiu Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.


    Wyjątkowość programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” autorstwa Pana dr. Krzysztofa Wojcieszka, polega na nowoczesnym  podejściu do profilaktyki uzależnień, opartym o wartości uznawane przez młodych ludzi. Głównym celem programu pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez młodzież (np. alkoholu, tytoniu, narkotyków i dopalaczy), także w kontekście przyszłych ról rodzicielskich. Program ten dotyczy profilaktyki używania substancji psychoaktywnych i adresowany jest do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych.
Struktura programu oparta jest na 3 częściach:
część I - Ars vivendi, czyli sztuka życia
część II - Ars amandi, czyli sztuka kochania
część III- Ars generandi, czyli sztuka rodzenia.
Główne przesłanie programu: miłość wymaga troski, zadbania, jest pewnego rodzaju sztuką.
Program realizuje p. M. Jamka.