• Nasza misja

   Jesteśmy placówką o charakterze resocjalizacyjnym, przeznaczoną dla dziewcząt niedostosowanych społecznie.

  Więcej...

 • Wsparcie

  Dziękujemy wszystkim sponsorom oraz instytucjom i osobom wspierającym naszą działalność, które okazując wielkie serce pomagają rozwijać się naszej placówce. Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/wspieraja-nas
 • Media o Nas

  Tu znajdziesz wszystkie informację związane z nami i opublikowane przez media.

  Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/pisza-o-nas

Piszą o nas

Szansa w Wierzbicy

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy jest niewielką placówką z kilkuletnim stażem, jednak pod kierownictwem Dyrekcji oraz  z pomocą pracowników, działa w środowisku lokalnym bardzo prężnie. Dzięki zaangażowaniu wychowanek w akcje charytatywne, udział w olimpiadach, turniejach, sztukach teatralnych, współpracę z przedszkolem, szkołą podstawową, świetlicą środowiskową, czy domem pomocy społecznej o MOW w Wierzbicy mówi się, że jest on szansą dla młodych ludzi na normalne życie, na które nie miały szansy w domu rodzinnym.

Szeroko na ten temat Gazecie Polskiej  udziela wywiadu  Dyrektor MOW p. Magdalena Orczykowska oraz  wieloletni nauczyciel p. Teresa Stępień.176654