• Nasza misja

   Jesteśmy placówką o charakterze resocjalizacyjnym, przeznaczoną dla dziewcząt niedostosowanych społecznie.

  Więcej...

 • Wsparcie

  Dziękujemy wszystkim sponsorom oraz instytucjom i osobom wspierającym naszą działalność, które okazując wielkie serce pomagają rozwijać się naszej placówce. Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/wspieraja-nas
 • Media o Nas

  Tu znajdziesz wszystkie informację związane z nami i opublikowane przez media.

  Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/pisza-o-nas

02

Cze
Koło Kulinarne

Koło kulinarne działa pod nazwą "Razem smakuje wyśmienicie", pracuje zgodnie z opracowanym programem, a opiekę nad nim sprawują wychowawczynie p. Magdalena Jędrzejczak i p. Magdalena Orczykowska. Główny cel działalności koła kulinarnego to zorganizowanie czasu wolnego wychowanek na terenie Ośrodka, jak również wzbudzanie w nich zainteresowania sztuką kulinarną jako umiejętnością pożyteczną i często wykorzystywaną w życiu codziennym. Cele szczegółowe zaś to przygotowanie naszych podopiecznych do samodzielnego życia i umiejętnego gospodarowania środkami finansowymi oraz produktami spożywczymi, a także nauczenie ich higieny podczas pracy w kuchni, zasad zdrowego żywienia i savoir-vivre.

02

Cze
Koło Teatralne

Teatr od dawna był elementem resocjalizacji bardziej lub mniej docenianym, dziś zdaje się nieodłącznym. Koło teatralne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy zostało założone dla dziewcząt, w celu ukazania im jak owocna może być praca ze sztuką.

02

Cze
Koło PTSM

Turystyka odgrywa duże znaczenie w rozwoju osobowości młodego człowieka, wychowaniu w duchu patriotyzmu, szacunku do ludzi i środowiska przyrodniczego oraz dóbr kultury i współczesnych wytworów ludzkiej pracy.

02

Cze
Koło Sportowe

Działalność koła sportowego przebiega pod kątem ciągłego doskonalenia systemu opartego na nauce, pracy, sporcie i samorządzie młodzieży.177060