Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • MOW Wierzbica

Teatr od dawna był elementem resocjalizacji bardziej lub mniej docenianym, dziś zdaje się nieodłącznym. Koło teatralne   w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczy w Wierzbicy zostało założone dla dziewcząt, w celu ukazania im jak owocna może być praca ze sztuką.

    Poprzez teatr wychowanki naszej placówki poszerzają swoją wiedzę na temat literatury, rozwijają wyobraźnię i fantazję, mają możliwość twórczego rozwijania zainteresowań recytatorskich, aktorskich i teatralnych. Głównym założeniem koła teatralnego jest realizacja spektakli, poprzez które dziewczęta kształtują umiejętności życiowe, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Działalność naszego koła jest otwarta, pragniemy nasze osiągnięcia prezentować nie tylko w tutejszym Ośrodku, ale również w innych placówkach działających na terenie Gminy Wierzbica i nie tylko.
 
Opiekunowie: Angelika Stanik, Katarzyna Kurek, Anna Rusek, Ewelina Nędzi.