Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • MOW Wierzbica

Turystyka odgrywa duże znaczenie w rozwoju osobowości młodego człowieka, wychowaniu w duchu patriotyzmu, szacunku do ludzi i środowiska przyrodniczego oraz dóbr kultury i współczesnych wytworów ludzkiej pracy.

Dlatego też w roku szkolnym 2012/2013 w naszym ośrodku zostało powołane do życia kolejne koło zainteresowań, mianowicie - Szkolne Koło Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. Opiekunami są: pedagog p. Monika Kufel-Maleta, nauczyciel historii p. Ilona Zdanek-Sadkowska oraz wychowawca grupy wychowawczej  – p. Ilona Domańska. Celem takiego koła jest przede wszystkim stwarzanie młodym ludziom -
w naszym przypadku dziewczętom - jak najkorzystniejszych warunków do poznawania Ojczyzny, jej kultury, przeszłości, a także rozwijanie inicjatyw społecznego działania, umiejętności organizowania różnorodnych form aktywnego wypoczynku. W każdym roku szkolnym włączamy się w kalendarz imprez krajoznawczo-turystycznych ZOM PTSM „Ziemia Radomska".