Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • MOW Wierzbica

Koło kulinarne działa pod nazwą "Razem smakuje wyśmienicie", pracuje zgodnie z opracowanym programem, a opiekę nad nim sprawują wychowawczynie p. Magdalena Jędrzejczak i p. Magdalena Orczykowska. Główny cel działalności koła kulinarnego to zorganizowanie czasu wolnego wychowanek na terenie Ośrodka, jak również wzbudzanie w nich zainteresowania sztuką kulinarną jako umiejętnością pożyteczną i często wykorzystywaną w życiu codziennym. Cele szczegółowe zaś to przygotowanie naszych podopiecznych do samodzielnego życia i umiejętnego gospodarowania środkami finansowymi oraz produktami spożywczymi, a także nauczenie ich higieny podczas pracy w kuchni, zasad zdrowego żywienia i savoir-vivre.