Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • MOW Wierzbica

„W dobrej kuchni nie jest ważne to, co się gotuje, natomiast ważne jest to, czy nam to smakuje. W tym roku szkolnym takie hasło będzie nam towarzyszyć podczas zajęć organizowanych w ramach koła kulinarnego. Opiekunami w\w koła są: p. Milena Harabin, p. Magdalena Jędrzejczak, p. Anna Rusek, p. Anna Fura.

Naszym celem jest kształtowanie kulinarnych zainteresowań, wyposażenie
w praktyczne umiejętności kulinarne, a także motywowanie do dbałości o przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania, a także bezpieczeństwo i higienę pracy podczas zajęć w kuchni.
W trakcie realizacji zajęć kulinarnych wychowanki będą mogły spędzać czas na aktywnym, pozytywnym działaniu niwelując tym samym niepożądane zachowania i dając podstawę do wzrostu własnej wartości.W trakcie zajęć szczególny nacisk położony zostanie na opanowanie umiejętności samoobsługowych w zakresie przygotowywania posiłków,
a także doskonalenia tych umiejętności poprzez naukę gotowania i pieczenia.