Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • MOW Wierzbica

Koło kosmetyczne w roku 2013/2014 prowadzone przez wychowawcę Agnieszkę Ankurowską ma na celu zorganizowanie czasu wolnego podopiecznych, pobudzania do dbania o swoje ciało i higienę osobistą. Poza tym spotkania pomagają w budowaniu pozytywnych relacji wśród wychowanek koła kosmetycznego i integrują grupę, kształtują pozytywne postawy, jak również doskonalą umiejętności interpersonalne poprzez prace zespołową. Koło pozwala na wspólną zabawę, wymianę doświadczeń kosmetycznychoraz poszerza wiedzę podopiecznych. Program koła kosmetycznego dostosowany jest do potrzeb i zainteresowań wychowanek.