Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • MOW Wierzbica

Koło europejskie stawia sobie za cel kształtowanie wśród uczniów świadomości przynależności do wspólnoty krajów europejskich i korzyści z tego płynących. Daje ono przede wszystkim możliwość porównania cech własnego kraju z innymi kulturami, kształtuje postawy patriotyczne poprzez budzenie szacunku do własnej ojczyzny i jednocześnie przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w życiu obywatela zjednoczonej Europy. Pozwala również uczniom wykorzystać wiedzę w praktyce poprzez wykonywanie konkretnych zadań. Efektami realizacji projektu będzie wzbogacenie wiadomości i umiejętności wychowanków z zakresu znajomości problematyki związanej z Unią Europejską.

Opiekunowie: Helena Solecka, Agnieszka Ankurowska