Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • MOW Wierzbica

 Nasza myśl przewodnia

"W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem...

- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,

aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,

to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.

Jan Paweł II w UNESCO (02.06.1980))