• Nasza misja

   Jesteśmy placówką o charakterze resocjalizacyjnym, przeznaczoną dla dziewcząt niedostosowanych społecznie.

  Więcej...

 • Wsparcie

  Dziękujemy wszystkim sponsorom oraz instytucjom i osobom wspierającym naszą działalność, które okazując wielkie serce pomagają rozwijać się naszej placówce. Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/wspieraja-nas
 • Media o Nas

  Tu znajdziesz wszystkie informację związane z nami i opublikowane przez media.

  Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/pisza-o-nas

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Koło Artystyczno-Taneczne

Koło artystyczne na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy działa od listopada 2012. Opiekunami koła są: Aleksandra Skuza, Marta Czyż, Martyna Jamka. Celem zajęć jest stwarzanie wychowankom możliwości pielęgnowania swoich zainteresowań, rozwijania uzdolnień, a także uświadomienia sobie dotąd nie odkrytych predyspozycji. Dziewczęta uczą się racjonalnie i wartościowo spędzać czas wolny, przełamywać swoją nieśmiałość i walczyć z tremą podczas publicznych wystąpień. Nasze podopieczne są twórcze i kreatywne szczególnie w sferze piśmienniczej. Chętnie piszą wiersze, piosenki oraz referaty, które prezentowane są na łamach ośrodkowej gazetki oraz podczas występów artystycznych.177060