• Nasza misja

   Jesteśmy placówką o charakterze resocjalizacyjnym, przeznaczoną dla dziewcząt niedostosowanych społecznie.

  Więcej...

 • Wsparcie

  Dziękujemy wszystkim sponsorom oraz instytucjom i osobom wspierającym naszą działalność, które okazując wielkie serce pomagają rozwijać się naszej placówce. Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/wspieraja-nas
 • Media o Nas

  Tu znajdziesz wszystkie informację związane z nami i opublikowane przez media.

  Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/pisza-o-nas

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Koło Europejskie

Koło europejskie stawia sobie za cel kształtowanie wśród uczniów świadomości przynależności do wspólnoty krajów europejskich i korzyści z tego płynących. Daje ono przede wszystkim możliwość porównania cech własnego kraju z innymi kulturami, kształtuje postawy patriotyczne poprzez budzenie szacunku do własnej ojczyzny i jednocześnie przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w życiu obywatela zjednoczonej Europy. Pozwala również uczniom wykorzystać wiedzę w praktyce poprzez wykonywanie konkretnych zadań. Efektami realizacji projektu będzie wzbogacenie wiadomości i umiejętności wychowanków z zakresu znajomości problematyki związanej z Unią Europejską.

Opiekunowie: Helena Solecka, Agnieszka Ankurowska176986